içinde

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Taoizm

Taoizm Nedir?

Çin milli dinlerinden birisidir.  Lao-tzu’nun hayatı (M.Ö 604-570)  Konfüçyüs’ten önce yaşadı ve onunla görüştü.  “Tao Te Ching” kitabını yazdı.  Tao: Yaratıcı prensip   te: insan fazileti  Ching: kitaptır.

Çin milli dinlerinden birisidir.

Lao-tzu’nun hayatı (M.Ö 604-570)

Konfüçyüs’ten önce yaşadı ve onunla görüştü.

“Tao Te Ching” kitabını yazdı.

Tao: Yaratıcı prensip   te: insan fazileti  Ching: kitaptır.

Taoizm’in prensipleri

Doktirinin temeli  Mistik bir Panteizm’dir.

Taoist ahlak: Zühde dayanır.

Tao: Dünyayı yaratan , yöneten sebeptir.Görülmez, ezeli – ebedidir, herşeyin temsili odur. Herşey ondan gelir.

Te: Tao’nun tabiattaki her şeyi değiştiren gücünün kendisidir.

-İnsan ancak manevi faziletleriyle insandır

-Hiçbir şey yapmadan sükunet içinde olma prensibi vardır.

-İnsan, dünya nizamına uyarak yaşamalı , gayret sarf etmeksizin Tao’nun kanunlarına tabi olmalıdır.

-Savaşa karşıdır,(Devletin ferde fazla karışmasını istemez)

-Devlete müspet vazife düşmez.

-Bir şey bilmeyen insan olgun insandır.

Nezaket ve sevgi

Ekonomi

Alçak gönüllülük vardır.

Taoizm’de ahlaki prensipler bulunur.

Ölüm ve ölümden sonrasından bahsedilmesine rağmen , Cennet ve Cehennem kavramına pek açıklık getirilmez.

Ruhun ölümsüzlüğü, dünyada iyi bir hayat sürenlerin Tao’yla beraber olacağından bahsedilir.

Taoizm’den Kaynaklanan Ekoller

1-Mistik Ekol:Tao gibi genel bir tabiat konusuna inanmakta ve her şeyin mistik bir duyguyla meditasyonla ayılacağını savunur.

2-Ferdiyetçi Ekol:Taoizm’e hem yakın, hem de uzaktır.Her şey kadere bağlıdır.Her şeyi yöneten kaderdir.Felsefesinde Tao yoktur.Ferdin rahat saadetini düşünür.Cemiyet üzerinde durmaz.

3-Legalist Ekol:Dünyada her şey, muayyen kanunlara göre hareket etmektedir.Devletin halkı kendi haline bırakmasını ve kanunlara tabi kılmasını savunur.

4-Simyacı Ekol:Dini veya felsefi olmaktan çok , sihirbazlıkla ilgilidir.Sihir ve büyü büyük yer tutar.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Yahudi kanunları nedir?

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Sihizm