içinde

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Şintoizm

 Şintoizm Nedir?

Şintoist olan kişi aynı zamanda başka dinlere de bağlı olabilir.  Çince’de Şinto: Japonların yerli dini inanışlarını karşılar. Japonlar 6.yy’da Budizm Japonya’ya geldikten sonra eski dini inançlarını Budizm’den ayırabilmek için “Şinto” deyimini kullanmışlardır.  Şintoizm : Milli iptidai, politeist, diğer dinlere tepki göstermeyen  ve resmi inanç sistemine sahip olmayan bir dindir.Bir kurucusu yoktur.Herhangi bir tarihi olaydan da kaynaklanmaktadır.  Bu dinde tabiat güçlerine ve ruhlara tapınma vardır. Her şeyde ruh görülmektedir.

Şintoist olan kişi aynı zamanda başka dinlere de bağlı olabilir.

Çince’de Şinto: Japonların yerli dini inanışlarını karşılar. Japonlar 6.yy’da Budizm Japonya’ya geldikten sonra eski dini inançlarını Budizm’den ayırabilmek için “Şinto” deyimini kullanmışlardır.

Şintoizm : Milli iptidai, politeist, diğer dinlere tepki göstermeyen  ve resmi inanç sistemine sahip olmayan bir dindir.Bir kurucusu yoktur.Herhangi bir tarihi olaydan da kaynaklanmaktadır.

Bu dinde tabiat güçlerine ve ruhlara tapınma vardır. Her şeyde ruh görülmektedir.

─ Bu dinin 2 hususiyeti vardır.

Tipik bir milli dindir.

Tabiatçı prestiji önemli bir yer tutar.

─ Neyin nasıl yapılacağı töre denen kurallarla belirlenir.

Tanrı anlayışı: – Kami

Şintoizm’de ruh ve tanrıyı, kutsal acayip sırlı , korkulan , güçlü , insan kavrayışının üstündeki varlıkları ifade etmek üzere kami deyimini kullandılar.

Ruhun ölümden sonra yaşadığına ve ataların nesilleri koruduğuna inanılır ölen herkes “kami” olur.Ancak hep kami tanrı olmayabilir.

8 milyon tanrı bulunduğuna inanılır.

Kutsal yazılar:

Kutsal bir kitabı yoktur. Fakat (Kojiki, Ninangi) denilen kutsal vekayinameleri vardır.

─ Bu  kitapta; Tanrıların kaynağı, insanların başlangıcı imparator ailesinin ve devletin ilahi kaynağı gibi konular yer almaktadır.

Ayin ve ibadet:

Bilinen anlamda “put” kullanılmaz.

Tanrılara, tapınaklarda onları sembollendiren  nesneler vasıtasıyla tapınılır. Şenliklerde gökten tanrılar çağrılır. Bu nesneler onların veya vücudu veya hulülü sayılır.

İbadet, tapınak veya evde yapılır.

İbadet; Dua ve kurbanlardan ibarettir. İnsan ve hayvan kurbanı pek yok.Kurbanlar (Tuz,balık,sebze,horoz,domuz,beygir…vb.)

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Yahudiler Kimdir?

Dünyaıin En Uzun Yürüyüş Yolu