içinde , ,

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Sihizm

Sihizm Nedir?

Kurucusu Nanak’tır. İslam-Hinduizm karışımı bir dindir. Milli bir dindir. İslam’ın tek tanrı inancı vardır. (Çok tanrıcılığı reddeder.) Hak adalet inancı. (Kast ayrımını reddeder.) Sihizm’in Doğuşu: Nanak Hinduizm’in örf, adet ve kültürünü tasfiye etmek, politeizmi, putçuluğu ve kast sistemini ortadan kaldırıp İslam-Hinduizm ortası bir yol bulmak istemiştir. Önceleri siyasi olarak başladı fakat sonraları dini bir vecehe edindi.

Sihizm Dini Kurucusu Kimdir?

İslam-Hinduizm karışımı olan bir dindir kurucusu Nanak’tır.

Milli bir dindir.

İslam’ın tek tanrı inancı vardır. (Çok tanrıcılığı reddeder.)

Hak adalet inancı. (Kast ayrımını reddeder.)

Sihizm’in Doğuşu: Nanak Hinduizm’in örf, adet ve kültürünü tasfiye etmek, politeizmi, putçuluğu ve kast sistemini ortadan kaldırıp İslam-Hinduizm ortası bir yol bulmak istemiştir. Önceleri siyasi olarak başladı fakat sonraları dini bir vecehe edindi.

Bunun yanında Nanak : Nirvana – Maya – tasavvurlarını benimsemiştir.

Tenasühü kabul etmiş. Avatara (hulul) ‘ü reddetmiştir.

Sihlerin inançları, Ayinleri ve  İbadetleri 

 1. Tek tanrıya inanırlar.
 2. Kutsal kitabları Adi-Granth’tır.
 3. Karma’ya (Fiillerin sonraki hayata tesir edeceğine) inanırlar.
 4. Ruh göçüne inanırlar.
 5. Dini ve içtimai faaliyetlerin merkezi Altın Mabed‘tir.
 6. Ayin ve ibadetler basit bir dua ve abdest almadan ibarettir.
 7. Altın mabede gitmekte hacdır.
 8. Et yerler, ineğe saygı gösterirler, ölüleri yakarlar, kast yapısına dikkat etmeden evlenirlerdi.
 9. Sigara, şarap içmezler, ölüm cezası hiç uygulamazlardı.
 10. Talim ve terbiyeye önem verirler.
 11. Askerliğe önem verirler.
 12. Çocuklarını çok iyi yetiştirirler.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Taoizm

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Budizm