içinde , ,

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük Nedir?

Bilgin Konfüçyüs tarafından kurulmuş, Çin’in ileri gelenlerinin (alim,edip,prens,imparator) dinidir. Esasen Konfüçyüs, bir din kurmamıştır. Onun gayesi yönetimle ilgili bilgileri toparlamak, sosyal hayat ve törenlerle ilgili hususları bir araya getirmek, yaşayan ahlak ve geleneklerin devamını sağlamak, böylece atalar kültüne dayalı Çin medeniyetini ortaya koymaktır.

Bilgin Konfüçyüs tarafından kurulmuş, Çin’in ileri gelenlerinin (alim,edip,prens,imparator) dinidir. Esasen Konfüçyüs, bir din kurmamıştır. Onun gayesi yönetimle ilgili bilgileri toparlamak, sosyal hayat ve törenlerle ilgili hususları bir araya getirmek, yaşayan ahlak ve geleneklerin devamını sağlamak, böylece atalar kültüne dayalı Çin medeniyetini ortaya koymaktır.

Ahlaki Prensipler: Ahlak millet içindir. Gayesi milleti siyasi terbiye ile saadete ulaştırmaktır. Yapılan günahlar cezasız kalmaz, öbür dünyada karşılığı vardır. Dua bir vazifedir fakat devamlı değildir. Kurban ve Oruç vardır.

5 Erdem: Ağırbaşlılık, cömertlik, samimiyet, doğruluk ve nezakettir.

5 Temel Fazilet: İyilik, doğruluk, edeplilik, akıllılık ve güvenilebilirliktir.

Konfüçyüsçülük’te Ahlaki Prensipler

Konfüçyüsçülük bir dinden çok ahlak ve hikmet yoludur.Bu ahlak sistemi cemiyet ve millet içindir.

Gayesi Milleti siyasi terbiye ile saadete kavuşturmaktır.

Yapılan günahlar cezasız kalmaz.Bunlar öbür dünyadan çok bu dünyada görülür.

Kötülük yapan hatasını ödeyerek affedilmesini ister.

Dua, ibadet bir vazifedir.(fakat devamlı değil)(oruç tutup temiz olduktan sonra ifa edilen) kurban’dan ibarettir.

Konfüçyüs ahlakının ana temeli:”Büyük bilgi” de kendini ev halkını, milletini yönlendirme, barışı sağlamanın yolunu bulmadır.

“Mükemmel erdem”: Ağır başlılık , cömertlik, samimiyet, doğruluk ve nezakettir.

Beş temel fazilet:İyilik, doğruluk, edeplik, akıllılık, güvenebilirlik.

Konfüçyüsün telkıhleri

1- Kültür

2- İş yönetimi

3- Üste karşı dürüst davranma

4- Verilen sözde durma

Beş Temel insani ilişkiler vardır:

Amir ile memur

Ana baba ile çocuklar

Karı koca

Kardeşler

Arkadaş ve dostlar

İnsan hayatta: Orta yolu bulmalı , aşırılıktan kaçınmalıdır.İsrafa karşıdır.Ekonomik olunmalıdır.

Ülkeyi yönetmede en önemli etken – Dil’dir.

Dil düzgün olmazsa kelimeler düşünmeyi anlatamaz.Düşünce iyi anlatılmazsa yapılması gereken işler yapılamaz’dır.

Ahlaki sisteminde 4 fazilet:

İnsanlık

Adalet

Davranış

Bilgi

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Yahudi kanunları nedir?

Uzak Doğu ve Hint Dinleri – Sihizm