içinde ,

Kıbrıs'ın Fethi

Kıbrıs fotoğrafları
Kıbrıs’ın Fethi

   1750 senesi başlarından beridir Divan-ı Hümayun’u meşgul eden mühim meselelerden biri,Venediklilerin Kıbrıs’ı üs olarak kullanarak Akdeniz’de yaptıkları korsanlıklar olmuştur.
   Venedik gemileri,Akdeniz’den geçiş yapan Müslümanların gemilerini taciz etmekte,hacıları taşıyan gemilere dahi saldırmaktan çekinmeyerek hacı namzetlerini kılıçtan geçirmektedirler.
   İçlerinde Mısır Defterdarının bulunduğu Osmanlı ticaret gemisinin Venediklilerin tacizine uğrayıp gemidekilerin esir alınışı bardağı taşıran son damla olmuştur.
   Kanuni’nin oğlu Sultan II.Selim Divandan Kıbrıs seferine karar çıkışından sonra Devletin bütün imkânlarını bu sefer için harcamıştı.400 parçalık Donanma-yı Hümayun kısa zamanda Kıbrıs Seferi için hazırlandı.Donanmaya Kaptan-ı Derya Müezzin-zâde Ali Paşa,orduya Serdar Lala Mustafa Paşa kumanda ediyordu.
   Şanlı Donanma 15 Mayıs 1570’te halkın coşkulu tezahüratı arasında İstanbul’dan ayrıldı.Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs üzerine sefere geldiğini öğrenen Venedikliler Avrupa’daki kardeşlerinden yardım istemişi.Avrupa ülkeleri yardımı geri çevirmemiş ve 204 parçalık bir Hristiyan donanması Girit’te toplanmıştı.İspanya,Malta,Papalık ve Ceneviz de Venedik’in imdadına koşmuştur.Böylece Venediklilerin toplam ordusu 16 bin kara,36 bin deniz askeri ve 1300 toptan oluşuyordu.
   Osmanlı ordusunun mevcudu 100 bin civarındaydı.Orduda tecrübeli kumandanlar vardı.Anadolu Beylerbeyi İskender Paşa,Halep Beylerbeyi Derviş Paşa,Karaman Beylerbeyi Behrâm Paşa ve Dulkadir Beylerbeyi Mustafa Paşa da askerleriyle birlikte orduda yer almışlardı.
   Osmanlı gemileri 1 Temmuz 1570’te Limasol Limanına demir atmış 2 Temmuz’da da karaya asker çıkartmıştı.
   Liftari Kalesi karşı koymadan teslim oldu,9 Temmuz’da Girne limanı ele geçirildi,22 Temmuz’da kalesi ve nüfusuyla mühim olan Lefkoşe muhasara edildi.
   Lefkoşe 49 gün boyunca “Allah Allah” tekbirleriyle çınladı.Her gün tazelenen hücumdan ayrı olarak üç önemli hücum yapılmış ve nihayet 9 Eylül 1570’te fethedildi.Fetihten sonra Lefkoşe’nin kilisesi camiye çevrildi ve Sultan II.Selim Han adına hutbe okutuldu.
   Fetihin tamamlanabilmesi için Magaso’nın fethedilmesi gerekiyordu.Magaso kalesi çok muhkem bir kaleydi.Etrafı derin hendeklerle çevrili kalede 7 bin asker ve 75 top vardı.30 Temmuz’a kadar altı umumi taarruz yapılmış ve Magaso’nın düşmesi an meselesi olmuştu.Venediklilere “teslim ol” çağrısı yapıldı.Venedikliler teslim olmaya karar vermişlerdi.
   1 Ağustos 1571’de Magaso Kalesi’nin teslim alınmasıyla Kıbrıs’ın Fethi tamamlanmış oluyordu.123 ay devam eden çetin mücadelenin semeresi alınmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Yükselme Dönemi

Pasarofça Antlaşması