içinde ,

Osmanlı'da Yükselme Dönemi

   

Osmanlı'da Yükselme Dönemi
Osmanlı’da Yükselme Dönemi

   Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Devri veya Olgunluk Dönemi 29 Mayıs 1453 ile 11/12 Eylül 1683 arasındaki zamanları kapsar.Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş Döne

minden sonra geldiği kabul edilen bir dönemdir.

   İstanbul’un fethinden sonra başladığı kabul edilen yükselme döneminin çoğu tarihçilere göre II.Viyana Kuşatması’na kadar sürdüğü kabul edilir.Katip Çelebi,imparatorluğun yükselme döneminin 1593’te Celalilerin ortaya çıkmasına kadar sürdüğünü belirtirken,Naima 1683’teki Viyana Bozgununu bu dönemin bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcı olarak ilan ediyor.

   Naima’nın İbn-i Haldun’un tarih anlayışına göre yapmış olduğu bu bölümlendirme sonraki dönemdeki bir çok Osmanlı tarihçileri tarafından da benimsenmiştir.İmparatorluk bu dönemde Kuzey Afrika’ya yayılmış,Doğu Avrupa’nın önemli kısımlarını zapt etmiş,o büyük Viyana kapılarına dayanmıştır.Doğuda ise tekrardan ortaya çıkan Safevi Devleti ile mücadele etmiştir.

Yükselme devrinde gerçekleşen önemli olaylar;

-İstanbul’un Fethi (1453)

-Ortodoks Kilisesi himaye altına alındı.(1453)

-Orta Çağ kapanıp Yeni Çağ açıldı.(1453)

-Karamanoğulları Beyliği ortadan kaldırıldı.

-Mora Despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğuna son verildi.

-Akkoyunlu Uzun Hasan Otlukbeli Savaşında mağlup edildi.

-Girit hariç Ege’deki tüm Venedik hakimiyeti sona erdi.

-Kefe,Sudak,Kırım Osmanlı himayesine girdi.

-Hersek,Kil ve Akkerman Osmanlı topraklarına katıldı.

-Modon,İnebahtı,Koron ve Navarin Osmanlı topraklarına katıldı.

-Osmanlı’ya karşı Safeviler tarafından Şahkulu isyanı çıkarıldı.

-Çaldıran Savaşı(1514) kazanıldı.

-Mercidabık(1516) ve Ridaniye(1517) Savaşının galibi olunarak Mısır ve Filistin Osmanlı himayesine girdi.Memlûk Devleti tarihe karıştı.

-Hicaz alındı,Hz.Peygamberin (sav) Kutsal Emanetleri İstanbul’a getirtildi,hilafet Osmanlı Hanedanı’na geçti.

-Mohaç Savaşı(1526) kazanıldı.

-Nice(1543) ve Korsika(1553) kuşatmaları kazanıldı.

-Viyana kuşatıldı ancak başarısız olundu.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Kuruluş Dönemi

Osmanlı'da Dağılma Dönemi