içinde ,

Pasarofça Antlaşması

pasarofça antlaşması
Damat İbrahim Paşa

   Avusturya Karlofça Antlaşması gereğince Mora’nın Venediklilere geri verilmesini istemesi üzerine,Avusturya’ya savaş açıldı.O sıralar Damat Silahtar Ali Paşa Osmanlı birlikleri ile Macaristan’a girdi.
   Petrovaradin Muharebesi’nde Avusturya ordusu Osmanlı kuvvetlerini bozguna uğrattı ve Sadrazam Silahtar Ali Paşa şehit düştü.(5 Ağustos 1716)Bu yenilgiden sonra Belgrad 18 Ağustos 1717 tarihinde düşman kuvvetlerinin eline geçti.Silahtar Ali Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirilen Damat İbrahim Paşa düşamana barış teklif etti.
   İmzalanan Pasarofça Antlaşması‘na göre Belgrad,yukarı Sırbistan ve Banat yaylası Avusturya’ya,Bosna,Dalmaçya ve Arnavutluk kıyıları Venedik’e verildi,Mora Yarımadası Osmanlılarda kaldı.(1 Temmuz 1718)

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-Ders Notları