içinde ,

Fransız İhtilali (Devrimi)

Fransız İhtilali - Her Gün Bir Tarihi Bilgi

  1789 yılında dönemin sanat ve bilim önderleri öncülüğünde Fransız halkının Kral’ın baskılarına ve Monarşi’ye isyan etmesidir. Fransız Devrimi bir dönüm noktası olarak kabul edilier özelliklede Avrupa Tarihi açısından. Fransız İhtilali ile dünyaya Adalet, Eşitlik, Özgürlük, Milliyetçilik gibi kavramlar yayılmıştır. Fransız İhtilali önemi bakımından Evrensellik niteliği taşır.

   Fransız ihtilali mutlak monarşiyi yıkmış yerine Cumhuriyet kurulmuştur. Roma Katolik kilisesi yani Papa ciddi reformlar yapmak zorunda kalmıştır. Fransız ihtilali ile çok uluslu yapıya sahip bütün devletler “Milliyetçilik” akımının etkisiyle kısa sürelerde yıkılmıştır. Osmanlı’da bu Fransız İhtilalinden nasiplenmiş, Balkan ve Arap halkları da kışkırtmalar ve milliyetçilik etkisiyle Osmanlıya karşı isyan etmişlerdir.

Fransız devriminin nedenlerinden bazıları şunlardır ; 

 • Avrupa’nın en kalabalık ülkesi olan Fransa’da ekonomik şartların giderek kötüleşmesi halkın durmunun içler acısı olması, açlık ve sefalet içerisinde yaşamaları.
 • Fransa’da kitapların yaygınlaşması, ailelerin çocuklarını Üniversitelere yollaması yani halkın artık bilinçlenmesi ve saray ve kralın baskısının dışına çıkması.
 • Mali durumu kötü olan Fransa bu durumu düzeltmek için halktan ağır vergiler alması 
 • Amerika’da Cumhuriyet rejiminin kurulması ve insanların bu rejimden etkilenmesi.

Fransız İhtilalini Anlatan Resim

İhtilalin başlaması 14 Temmuz 1789 yılında Bastil adı verilen bir hapishanenin basılmasıyla başlar. Hapishane basılarak buradaki mahkumların tamamı serbest bırakılmıştır ve buradaki silahlara el konulmuştur. Devrimin kanlı bir hale gelmesi böylece sağlanmıştır. 

İsyan sırasında İnsan ve Vatandaşlık Hakları bildirisi yayınlanmıştır ve bu bildirinin maddeleri şöyleldir ; 

 • Her birey doğumu itibari ile Hürdür ve her birey birbiri ile eşittir.
 • Birey vazgeçilmez haklara sahiptir bu hakları ; özgürlük, mülkiyet ve her türlü baskıya karşı direnme hakkıdır.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız ulusa aittir.
 • Halkı ancak yine halk tarafından seçilmiş kişiler yönetebilir ve halk bu kişileri denetleyebilir.
 • Her insan serbest bir şekilde düşüncesini dile getirebilir.

Fransız İhtilali her nekadar barışçıl gözükse de bu devrimin de ağır şartlarına dayanamayan halkın bazı kesimleri bu olaylara karşı isyan etmiştir. Vendee isyanı buna bir örnektir. Jakobeen devrimci diktatörlüğü esnasında tahmini 35.000 kişi giyotin ile idam edilerek öldürüldü. 

Vendee Katliamı

  Kral XVI.Louis 21 Ocak 1793 yılında dış güçlerle ittifak yapmakla suçlanmış ve giyotin ile idam edilmiştir. Kraliçe Marie Antoinette ise vatan hainliği ile suçlanarak 16 Ekim 1793 tarihinde idam edilmiştir. 

Kral 16.Louis'in İdamını Temsil Eden Görüntü

Fransız İhtilali’ni Konu Alan Kitaplar : 

 1.  Charles Dicknes – İki Şehrin Hikayesi
 2. Victor Hugo – 1793 Devrimi – Sefiller
 3.  Eric Hobsbawm – Devrim Çağı
 4. Antole France – Tanrılar Susamışlardı
 5. Server Tanilli – Dünyayı Değiştiren On Yıl
 6. Server Tanilli – Fransız Devrim’i Portreleri

   

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Türklerin İslama Geçişi – 751 Talas Savaşı

Yürüyen Köşk | Atatürk'ün Ağaç Sevgisi