içinde ,

Dünya Tarihinin En Kanlı Savaş ve İsyanları.

en kanlı savaş ve isyanlarİnsanlık var olduğundan beri bir çok kanlı savaşlar yaşanmıştır , milyonlarca insanlar savaş meydanında ölmüş , milyonlarca insan sakat , evsiz , yetim , dul kalmıştır . Bizde sizler için en büyük 10 savaşı derledik. Gelin dünya tarihi nde akla kazınmış bu savaşları hep beraber inceleyelim.


1-) II.Dünya Savaşı : 

ikinci dünya savaşı


Dünaya henüz ilk yaşanan cihan harbinin yaralarını sarmamış, birçok devlet daha kendine 
gelmemişken dünya tarihinin en kanlı savaşı 1939-1945 seneleri arasında meydana gelmiştir.  Almanya , İtalya , Macaristan , Bulgaristan, Romanya’nın başını çektiği “Mihver” denilen ittifak ile ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Yunanistan, Çin gibi birçok devlette “Müttefikler” grubunu oluşturdular. 
   
    Müttefikler 16 milyon askeri , 45 milyon sivil toplamda 61 milyon kayıp verirken. Mihver devletleri 8 milyon askeri, 4 milyon sivil toplamda 12 milyon kayıp vermiştir. Hemen hemen 75 milyona yakın insan savaşta hayatını kaybetmiştir.  


2-)Moğol İstilaları : 

moğol istilalarıCengiz Han döneminde tarihte inanılmaz güç yakalayan moğollar kazandıkları topraklardaki şehirleri talan ederek, yakıp yıkarak bir çok insanın ölmesine ve bulundukları bölgeden göç etmelerine neden olmuştur. Cengiz Han savaşlarında 5 milyon kiçinin öldüğü tahmin edilir ancak 1200-1360 senesi arasında dünyada toplam 30 milyon insanın Moğol saldırıları ve savaşlarıyla öldükleri tahmin edilmektedir.

3-)Qing ve Ming Hanedanlığı Savaşları : 

Qing ve Ming Hanedanlığı Savaşları

Çin de iki büyük hanedanlık arasında 1616 – 1662 yılları arsında çıkan bu savaşlarda bu kadar kan dökülmesi  ve 25 milyon insanın hayat kaybetmesinin nedeni bence Çin’in kalabalık nüfus yapısıdır ancak bu bunca insanın ölmesini yumuşatacak birşey değildir. Qing Hanedanlığı bu savaşlardan zaferle ayrıldı ve kalan köylü isyanları ve ufak güçleri de ortadan kaldırarak Çin’i birleştirerdi ve savaşlar sona erdi.

4-)Taiping İsyanı :  

Taiping İsyanı

1850-1864 yılalrı arasında yine Çin’de meydana gelen bu hadiseler Hristiyanlık’tan etkilenen ve Hz.İsa’nın Tanrının oğlu olduğunu öne süren Hong Xiuquan ismli kişini başlattığı bu başkaldırı , yoksul köylü kesimin de destek verip katılmasıyla bir iç isyana baş kaldırıya dönüştü . Bu hadise sonucunda 100 milyondan fazla insanın öldüğü idda edilsede resmi olarak doğrulanan ölü sayısı 20 milyondur.


5-) I.Dünya Savaşı : 

birinci dünya savaşı


Dünya tarihinin ilk cihan harbi sayılan Osmanlı gibi bir imparatorluğun çökmesine neden olan bu savaşın göz önüne gelen sebebi Balkan devletlerinde Milliyetçiliğin artması olarak gösterilse de, asıl neden büyük Avrupa Devletleri’nin aşırı silahlanması ve sanayi devrimnini etkisiyle hammadde ve pazar aramalarıdır. Savaşta 15 milyon insan hayatını kaybetsede, savaşın yol açtığı olumsuzluklarla cephe dışında yaşanan ölümlerin bu miktarı 3 katına çıkardığı söylenmektedir.

6-)Timur’un Fetih Hareketleri : 

Timur'un Fetih HareketleriTimur’un kurduğu Timur Devleti’nin yapdığı fetih hareketleri ile Osmanlı dahil birçok Asya devleti etkilenmiştir ve bu savaşlarda 15 Milyon insanın öldüğü tahmin edilmektedir.

7-)An-Lu Şan İsyan Hareketi : 

An-Lu Şan İsyan HareketiÇin de yaşanan bir kargaşadan faydalanan ve General An-Lu Şan’ın Kuzey Çin İmparatorlğunu ilan etmesiyle 13 milyon insanın ölümüne sebep olan bu ayaklanma başlamıştır. Kendisi öldükten sonra bile çocukları tarafından devam ettirilen bu ayaklanma 755-769 yılları arasını kapsar.

8-)Dungan İsyanı : 

Dungan İsyanı

Çin de Müslüman kitleler tarafından din kökenli çıkarılan bu isyan Qing Hanedanlığının döneminde çıkmıştır ve 8 Milyon civarında insanların ölmesiyle sonuçlanmıştır. 1862-1877 yılları arasını kapsayan bu isyanın diğer adı da Hui azınlık savaşıdır.

9-)Rusya Sivil Savaşı : 

Bolşevik ihtilali

Bolşevik ihtilali olarak bilinen bu isyan da Kominizm yanlılarının Kızıl ordusu ile komunizm karşıtlarının Beyaz Ordusu arasında çıkan bu savaşta Kızıl Ordu galip gelmiştir. Bu sivil savaşta 7 milyon insanın öldüğü tahmin edilir. 
10-) İkinci Kongo Savaşı : 

İkinci Kongo Savaşı

20.yy kanlı savaşları 21.yy da sıçarmış yakın tarihte 1993-2003 seneleri arasında yaşanan ve tüm dünyanın dikkatini çeken fakat etkili adımlar atılmayan bu savaşta çoğunluğu sivil olan 5 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Söz konusu masum canlar olunca 3 maymunu oynayan Avrupa ve ABD bu durum karşısında sessiz kalmış hatta bundan çıkar sağlamayı dahi amaçlamıştır.


Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı İmparatorluğuna Başkentlik Yapan Şehirler

İslam Tarihi – Hz.Muhammed'in Katıldığı Savaşlar