içinde ,

İslam Tarihi – Hz.Muhammed'in Katıldığı Savaşlar

Hz.Muhammed'in katıldığı savaşlar

İslam Peygamberi Hz.Muhammed(sas) ömrü boyunca, barışçı yönü, güvenilir kişiliği ve karakteri ile ön plana çıkmıştır. Ancak peygamberliğini ilan ettikten sonra kendine inanalarla birlikte çoğu zaman çatışmalardan kaçmışsada bazı savaşların içinde bulunmuştur. Hz.Muhammed(sas), savaşı her zaman en son çare olarak görmüş ve İslamiyeti yaymak için Allah yolunda Gaza etmiştir. Bazı zamanlarda ise kendilerine saldıran, müşriklere karşı kendilerini savunmuşlardır. Hz.Muhammed(sas) yaşamı boyunca savaşları en son çare olarak söylemiş barışı hedeflemiştir. Bizde sizler için Hz.Muhammed(sas) katıldığı savaşları derledik. 

   Hz.Muhammed(sas) ömrü boyunca 9 savaşa katılmıştır. Bu savaşları kısa kısa incelemeye başlayalım

BEDİR SAVAŞI (624) : 

Bedir Savaşı

Müslümanlar hicretten sonra Mekke’de bıraktıkları malların karşılığını almak için, Mekke’lilerin bir ticaret kervanını ele geçirdiler. Hicretin 2. senesinde meydana gelen bu savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Kendinden sayıca fazla bir orduyu yenmeyi başaran müslümanların kendilerine olan güvenleri arttı. Müslümanlar bu zaferle ilk askeri başarılarına imza attılar ve Şam Ticaret yolu ellerine geçti.

UHUD SAVAŞI (625) :

Uhud Savaşı


Bedir savaşında mağlup olan Mekke’liler intikam ve itibar için Müslümanlara saldırdılar. Medine şehrine doğru hareket eden yaklaşık 3.500 kişilik Mekkelilerin ordusu ile 1000 kişilik Müslüman ordusu Uhud dağı eteklerinde karşı karşıya gelmiştir. Müslümanlar savaşa üstün başlamış ve Mekkeliler savaşın ortasında kaçmaya başlamıştır.Peygamber’in tüm uyarılarına rağmen bulundukları tepeyi savaş kazanıldı zannedip terk eden okçu birliği, Halid bin Velid’in keskin manevrası nedeniyle bozguna uğramıştır ve savaş Müslümanlarım mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Bu hadise Okçular Tepesi olarak adlandırılır ve Peygamber sözünü dinlemenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Savaşı kazanan Mekkeliler ise istediği sonucu elde edememiştir.

HENDEK SAVAŞI (627) : 

Hendek Savaşı


Uhud savaşı sonrası Müslümanlar Medine şehrinden yahudileri çıkartmıştır. Bu nednle yahudiler sürekli mekkelileri kışkırtarak Müslümanlar ile savaştırmak ve Müslümanları zayıflatmak istiyorlardı. 10.000 asker ile Medine’yi kuşatmaya gelen Mekke’lilere karşı 3.000 Müslüman Medine şehrini savundu. Savaş adını şehrin etrafına kazılan hendeklerden almıştır. Şehir etrafına hendek kazma fikri İranlı bir Müslüman olan  Salm an-ı Farisi tarafından söylenmiştir. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan bu muharebeden sonra Mekkeliler birdaha saldırıya geçmemiş hem savunma pozisyonunda kalmıştır. Müslümanlar ise saldırıya geçmiştir. Medine civarındaki birçok Arap kabilesi Müslüman olmuştur.

HEYBER’İN FETHİ (629) :

Heyber Kalesi


Heyber de yahudiler yaşıyordu ve Müslümanlarına aleyhine bir çok şey yapıyorlardı. Yahudiler’in kışkırtmalarından rahatsız olan Müslümanlar Heyber kalesinin fethine karar verdiler ve Heyber’i Yahudi’lerden almayı başardılar. Böylelikle Müslümanlar Şam ticaret yolunun da gücenliğini sağladılar.

MUTE SAVAŞI (629) :

Mute Savaşı


 Hz.Muhammed yabancı devletlere elçi gönderme kararı almıştır. Busra valisi kendine gönderilen elçiyi öldürmesi üzerine Bizans ile Müslümanlar arasında savaş çıkmıştır. Kendinden çok kalabalık olan Bizans ordusuna karşı Müslümanlar sonuç alamamıştır. Savaşta tarafların güçlerinin ne kadar olduğu tam olarak bilinmemektedir

MEKKE’NİN FETHİ (630) : 

Mekke'nin Fethi


Mekke’liler Hudeybiye antlaşmasını bozdular ve Müslümanlar Mekke’yi fethetme kararı aldılar. Mekke şehri kolay bir şekilde teslim oldu. Mekke’nin fethi ile Arap yarım adası Müslümanlar’ın kontrolüne geçti.

HUNEYN SAVAŞI (631) : 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KATILDIĞI SAVAŞLAR HUNEYN SAVAŞI


Mekke’nin Fethi üzerine Müslümanlığı benimsemeyen Arap kabileleri Mekke dışında Taif şehrinde birleştiler. Müslümanların zaferi ile sonuçlanan bu savaş sonunda Taif şehri Müslümanlar tarafından kuşatıldı ancak şehir alınamadı. Bir süre sonra Taif şehri İslamiyet’i kabul ederek  şehri kendileri verdiler.

TEBÜK SEFERİ (631) :

Tebük Seferi -Hz.Muhammed'İn Son Seferi


 Müslümanlar Bizanslı Heraklius’un Müslümanlar ile savaşmak için hareket geçtiği haberini aldılar ve Hz.Muhammed 30.000 kişilik ordusuyla Tebük’e sefer düzenledi fakat haber asılsız çıkdığı için geri Mekke’ye döndüler.

Not : Bu olay birde şu şekilde anlatılır ; 

 Mute savaşının nedeni olan Hz.Muhammed’in elçisinin öldürülmesi bu sefere yol açmıştır. Doğu Roma İmparatoru Heraklius’un bölgede güçlenen Müslüman’ları yok etmek istemesi üzerine Hz.Muhammed Tebük’e sefer düzenledi ancak Bizans ordusu geri çekildi ve savaş netice vermeden sonlandı. Tebük seferi Hz.Muhammed’in son seferidir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Atatürk'ün Savaştığı Cepheler ve Savaşlar

Fransız İhtilali (Devrimi)