içinde ,

Osmanlı İmparatorluğuna Başkentlik Yapan Şehirler

osmanlı başkentleri

   Osmanlı İmparatorluğu 623 yıl hüküm sürdüğü Devletlik süresinde gerek stratejik nedenlerden doalyı , gerek şehirlerin fonksiyonlarından , gerek küresel önemlerinden , gerek coğrafi koşullardan dolayı dört kez başkent değiştirmiştri . İşte Osmanlı Tarihine başkentlik yapan iller ;

SÖĞÜT (1299-1326) :  Osmanlı Devlet’inin kuruluşundan 1326 yılına kadar geçen 27 yıllık sürede Osmanlı Devlet’ine başkentlik yapmış olsada , bazı tarihçiler Söğüt’ü Osmanlı Devleti başkentleri arasına almamaktadır ve ilk Osmanlı başkenti olarak Bursa’yı kabul etmektedir . Ancak kendi düşüncülerimi dile getirmem gerekirse , Osmanlı Devletinin kuruluşundaki merkezi olan Söğüt Osmanlı Devleti’nin ilk başkentidir.

BURSA (1326-1365)  : Kimi kaynaklarda Osmanlı Devleti’nin ilk , kimi kaynaklarda ikinci başkenti olarak kabul edilen Bursa , Osman Bey tarafından  1306 senesinde kuşatılmaya başlanmış fakat ömrü yetmeyince oğlu Orhan Bey tarafından alınıp Başkent yapılmıştır .

EDİRNE (1365-1453) : Tam net olarak bilinmeyen tarihi fakat 1361-1371 senesi arasında Osmanlı topraklarına katıldığı bilinen Edirne 1453 tarihinde Fatih’in İstanbul’u Fethetmesine kadar Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kaldı , 88 sene süreyle İstanbul’dan sonra Osmanlı Devletine en uzun süre başkentlik yapatı .

İSTANBUL (1453-1923) : Osmanlı İmparatorluğuna en uzun süre başkentlik yapmıştır. Her konuda önemli bir şehir olan İstanbul , daha önce birçok Osmanlı padişahı tarafından kuşatılıp başkent yapılmak istenmiştir ancak bunu II.Mehmed (FATİH) başarmıştır . Fatih’in fethinden devletin yıkılışına kadar başkent olarak kalmıştır . 

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Ergenekon ve Bozkurt Destanı Moğol Destanı mıdır ?

Atatürk'ün Savaştığı Cepheler ve Savaşlar