içinde ,

Vatan Şairi Namık Kemal

Vatan şairi Namık Kemal

 
Namık Kemal 21 Aralık 1840’da Tekirdağ’da dünya gelmiş, Türk Milliyetçiliğinin öncü isimlerinden, Genç Osmanlı’lar harekatına mensup, Tanziman Dönemi olarak adlandırılan edebi dönemde var olmuş şair, yazar ve devlet adamıdır. 

     Tanzimant döneminin öncü isimlerindendir. Vatanseverlik, milliyetçilik, hürriyet, millet kavramlarını ilk kez edebiyatımıza sokan kişi olarak kabul edilir. Heyacanı, öne atılma isteği onu dönemin sanatçılarından daha öne çıkaran özelliğidir. 


     Şiir’den başka, makale, eleştiri, gezi yazısı, mektup, tiyatro, roman türünde de eserler vermiştir. Gazeteler de yazarlık yaparak dönemin devlet yöneticilerine ağır eleştirilerde bulunmuştur. Yurt dışında çıkarılan ilk gazete olan Hürriyet’i Londra’da Ziya Paşa ile 1868 de çıkartmıştır, daha sonra Ziya Paşa Cenevre’de bu gazeteyi tek başıan çıkartmaya devam etmiştir.

   Vatan Yahut Silstre :  

  Namık Kemal 1872 yılında yaşamının son yıllarında Gelibolu’dan İstanbul’a gelerek İbret’in başına tekrardan geçti. Makalelerini burada yayınlamaya devam etti ancak kısa bir süre sonra yine bir makalesi hakkında soruşturma açıldı ve gazetesi tekrardan kapatıldı. Bunun üzerine Namık Kemal tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Vatan Yahut Silistre adlı eserini 1873 yılında sahneledi, bu eser sahnelenen ilk tiyatro eseridir. Eserinde Silistre Kalesi’nin müdafasını anlatan Namık Kemal’in bu eseri vatanperverlik ve milliyetçilik duyguları barındırıyordu, bu nedenle bu eser halkı coşturmuş ve olaylar çıkmasına neden olmuştur. Bunun üzerine Namık Kemal Mağusa’ya sürgün edilmiş ve orada zorunlu ikamete tabi tutulmuştur.

   Mağusa Yılları : 

   Mağusa’da zorunlu ikamete tabi tutulan Namık Kemal burada 38 ay kalmıştır bazı eserleri dışında birçok eserini  Kıbrıs’ta yazmıştır. Bölgenin olumsuz şartalrından doalyı bir çok hastalığa yakalanmıştır. 

   Midilli Yılları : 

   Namık Kemal sürgünden İstanbul’a döndü, halkın ona sevgisi yüksekti ve orada kahraman edasıyla karşılandı. Daha sonra Abdülhamit Han ilk Osmanlı Anayasasını yapmak için bir komisyon oluştur bu komisyonda Namık Kemal’e de yer verilir ancak Namık Kemal konuşma sırasında Arapça okuduğu ve Padişahı tehdit eder nitelikte olan imayeli beyitlerden dolayı, asayişi bozmakla suçlanır. O beyitlerin Türkçesi şöyledir “Bir şey ikilendi mi, muhakkak üçlenirde ” bu beyitlerde daha önce tahttan indirilen padişahları kastetmiş ve II.Abdülhamit’inde tahttan indirilebileceğini örnek göstermiştir. Bu beyitler ona 6 ay cezaya maal olmuştur ancak daha sonra beraat etmiştir fakat Girit adasında zorunlu ikamete mecbur bırakılmıştır. Fakat Girit adası yerine Midilli adasına ikamet etme isteği üzerine zorunlu ikamet yeri Midilli adası olarak değiştirildi.
  
   Midlli mutasarrıflığı görevinde 2,5 yıl bulundu ve burada birçok hizmette bulundu. Kaçakcılıkları önledi adaya 20 Türk ilkokulu açtı, ada halkının sorunları raporlayarak Bab-ı Ali’ye sundu. Burada da bazı eserler vermiştir. Mağusa da başladığı “Cellaledin Harzemşah ” adlı eserini burada tamamladı. Okunmak üzere yazılan bu tiyatro eseri, Abdülhamid Han’ın hoşuna gitti ve ona Bala rütbesi ödülünü verdi. 

  Rodos ve Sakız Adası Yılları :

   Namık Kemal kaçakcılıklar la mücadelesi şikayet edilmesine neden oldu, oradan Rodosa yollandı, Rodos’ta da çeşitli başarılar elde etti. Burada da eserler vermeye devam etti ve Osmanlı Tarihi hakkında eserler kaleme aldı. İngilizler ve Yunanlılar Namık Kemal’in vatanperverliğinden rahatsız oldular ve onu şikayet ettiler. Rodos’tan Sakız adasına gönderildi ve Sakız Adası Mutasarrıfı oldu.
    Ölümü : 
   Sakız adasının olumsuz ve kuru havasından dolayı rahatsızlandı ve bu rahatsızlıklardan dolayı 2 Aralık 1888 günü hayata veda etti. 
   Namık Kemal 48 yıllık hayatı boyunca Türk Edebiyatı’na birçok eser vermiştir. Namık Kemal’in kaleme aldığı eserler ; 

     Eserleri : 

TİYATRO

 • Vatan Yahut Silistre
 • Gülnihal
 • Akif Bey
 • Zavallı Çocuk 
 • Kara Bela
 • Celalledin Harzem

ROMAN

 • İntibah ( Türk Edebiyatında ilk edebi roman ) 
 • Cezmi   ( Türk Edebiyatında ilk Tarihi Roman )

NAMIK KEMAL’İN KALEME ALDIĞI DİĞER ESERLER

 • Barika-i Zafer
 • Devr-i İstila
 • Evrak-o Perişan Serisi
 • Silistre Muhasarası
 • Kanje 
 • Osmanlı Tarihi Medhali
 • Bahar-ı Daniş
 • Takip
 • Mağusa Mektupları
 • İrfan Paşa’ya Mektup
 • Tahrib-i Harabat
 • Mukaddeme-i Celal
 • Terceme-i Hal-i Nevruz Bey

   

  

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Fransız İhtilali (Devrimi)

En Güçlü 4 Türk-İslam Devleti