içinde

Sefeid Değişken Yıldızlarının Uzaklığını Hesaplamak

     HENRIETTE LEAVIT;1912’de Sefeid’lerin periyotlarının ,gerçek parlaklıklarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkarmış ve böylece yıldızların uzaklıklarının saptanması çalışmalarına önemli bir yöntem kazandırmıştır.
     Bu çalışmadaki amaç:
Hubble Teleskobu ile 1994 yılı ESA/ESO verilerinden yararlanarak 12 Sefeid Değişken Yıldızının uzaklıklarının ortalamasını alarak M100 Galaksisinin uzaklığını hesaplamak, bu bilgilerden yola çıkarak Hubble Sabiti’ni bulmak ve evrenin yaşını hesaplamak.Evrendeki genişleme bütün galaksileri belli bir gözlemciden uzaklaştırmaktadır ve onlar ne kadar uzaktalarsa o kadar hızla uzaklaşmaktadırlar. Bununla ilgili bağıntı v=Ho.D
     Bu bağıntı evrenimizdeki galaksilerin arasındaki mesafeye bağlı olarak birbirlerinden kaçtıklarını ifade etmektedir ,evrenin hangi hızla genişlediğinin bir ölçüsüdür.
     1.ADIM:Sefeid Değişkenleri’nin ışık eğrilerini kullanarak mutlak parlaklık (M) bulunur.
     Mutlak parlaklığı bulabilmek için
Henrietta LEAVITT ’in; M=-2,78 log (P)-1,35 bağıntısı kullanılır.
M=Mutlak parlaklık , P=periyod(saniye) t2-t1=P Periyot hesaplanır..
     2.ADIM:12 yıldız için görünür parklaklık(m);m(min)ve m(max)grafikten bulunur, m ortalama hesaplanır.
     3.ADIM: Pogson bağıntısı kullanılarak;M-m=5+5log(л) л =1/d buradan d parsec (pc) olarak bulunur. Görünür parlaklık 12 yıldız için ayrı ayrı hesaplanır.
     4.ADIM: 12 Sefeid Yıldızı aynı uzaklıkta değildir.
     5.ADIM:Hesaplamalar M100 Galaksisinin uzaklığını verebilir.Samanyolu’nun genişliği
M100 ile aynı değildir. Samanyolu 25Kpc çapındadır (yaklaşık olarak).
     6.ADIM:M100’ün uzaklığı ve 12 yıldızın uzaklığı bulunur. Hubble ölçümü ile M100 için; uzaklık 17,1±1,8 Mpc çıkıyor.
     7.ADIM:Kaçış hızı v=1400km/s (M100 için) Ho = Hubble sabiti bulunur.
Ho = v/d = 1400/16,702

Ho=27,18.10-19 / saniye t= 11,66 .10yıl Evrenin yaşı olarak bulunur.
KAYNAKLAR:
1)Freedman,W.L., Madore,B.F.,Mould,J.R. et al., Nature 371 (1994), 757-762, Distance to Virgo cluster galaxy M100 from Hubble Space Telescope observations of Cepheids.
2)NeşeverBaltacıFizik Öğrt. Ümraniye And.İ.H.L

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Fraktal Evren

Hubble'dan Enfes Bir Görüntü Daha…