içinde ,

Orta Asya'dan Anadolu'ya Kayı Boyu

kayı damgası
Kayı Damgası

   Osmanlıların Anadolu’ya nasıl geldiği hakkında tarihi delillere dayanan net bir fikir yoktur.Ancak birçok tarihçi tarafından kabul edilen görüşe göre, Sultan Alparslan’ın 1071 yılında Anadolu’nun kapısını Türklere açması ile Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru bir Türkmen akını başladı.O yıllarda Orta Asya’yı kasıp kavuran Moğolların da Türkler üzerinde baskı oluşturarak Anadolu’ya doğru olan bu göçü hızlandırdığı kabul edilir.
   İşte bu şartlarda Oğuzların Günhan koluna mensup Kayı boyundan Gündüz Alp, oymağı ile Horasan yakınlarından yola çıkarak Van Gölü civarındaki Ahlât’a gelip yerleşti.Gündüz Alp,Ertuğrul Gazi’nin babasıdır.Bazı kaynaklarda ismi Süleyman Şah olarak da geçmektedir.
   Gündüz Alp ve aşireti bir süre Ahlât’ta kaldılar.Fakat Moğolların önüne gelen her şeyi yakıp yıkarak Anadolu’ya kadar uzanması ile tekrar göçe başlayıp Erzincan’a doğru yola çıktılar.
   Bu yolculuk sırasında savaşan iki orduya rastladılar.Bu gördükleri orta çağda cereyan etmiş üç büyük meydan savaşından biri olan Yassıçemen Savaşıydı.(1230) Bir tarafta Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat,diğer tarafta Cengiz Han tarafından Türkistan’dan çıkarılan ve Anadolu’da hak iddia eden Celaleddin Harzemşah… Gündüz Alp ve oğlu Ertuğrul Gazi Selçuklular tarafında savaşa katılmaya karar verdiler.
   Rivayete göre yenilmekte olan Selçuklu ordusu bu katılımla zafer kazanır.Sultan Alâeddin bu yardımından fazlası ile hoşnut kalır ve Gündüz Alp’e Ankara yakınlarındaki Karacadağ’ı yurt olarak verir. Yassıçemen Savaşı’ndan kısa bir süre sonra ölen Gündüz Alp’in yerine geçen Ertuğrul Gazi,aşireti ile birlikte Karacadağ’ı yurt edinerek dünya tarihini değiştirecek ilk adımı atmıştır.
   Ertuğrul Gazi ve oymağı sonra daha batıya ilerleyerek Söğüt ve Domaniç’i ele geçirdiler.Buraları savaşarak aldıkları veya Alâeddin Keykubat tarafından kendilerine verildiği rivayet edilir.Ertuğrul Gazi artık Selçuklu sınırını korumakla görevli bir Uç Beyi’dir. Uç beyleri İlhanlılar’a sembolik bir vergi veriyorlardı ve çok sıklaştırılırsa küçük askeri birliklerle İlhanlı ordusuna katkıda bulunuyorlardı.
   Osmanlılar,yurt edindiği topraklarla Bizans’a sınır komşusu olmuştu.Bizanslılarla Türklerin ilişkileri iç içe idi.Bu bölgede büyük ticaret pazarları kuruluyordu.Bölgeden geçen önemli ticaret yolları da Osmanlı Beyliği’ne maddi kaynak sağlamaktaydı.
   Öte yandan Moğol etkisine en uzak beylik olması dolayısıyla Moğollardan kaçan Türkmenler için bir sığınak olan Osmanlı Beyliği,gerekli insan gücünü de bu yolla sağlamaktaydı.Gün geçtikçe güçlenen Osmanlılar bağımsızlığa doğru emin adımlarla ilerlemekteydi.Beyliğin temellerini atan ve devletin çekirdeğini oluşturan Ertuğrul Gazi çok ileri yaşlarda Söğüt’te vefat etti ve Söğütteki türbesine defnedildi.
Kaynak:Özlenen Medeniyet Osmanlı/Mavi Lale Yayınları

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

1835 Kürt Krallıklar Otonom Bölgeler ve Başkentleri

Kovara Wêje û Rexne yê Hejmara 6an Derket!