içinde

Hatti Ülkesi halkına niçin Hitit denmiştir?

Büyütmek için haritaya tıklayınız!

Anadolu Yarımadası’nın bugün için bilinen en eski adı Hattuşaş Ülkesi idi ve bu topraklar 1500 yıl boyunca Hatti Ülkesi olarak bilindi. Tabletlerden öğrenildiğine göre, söz konusu Hind-Avrupalı halk kendini Nesice konuşan Nesililer olarak anıyordu. Ancak Hitit biçimindeki adlandırma, Eskiçağ tarihi çevrelerinde yayıldığı için onu değiştirmek güç olurdu. Zaten filologlar söz konusu Hind-Avrupalı kavim için Hatti sözcüğünü olduğu gibi almayıp, onun Ahd-i Atikde zikredilen “Heth” ve “Hittim” şeklinden esinlenerek Almanca Die Hethiter, İngilizce The Hittites, Fransızca Les Hittites ve İtalyanca Gli Ittiti deyimlerini üretmişlerdir. Türkçe’de ise önceleri Eti sözcüğü kullanıldı, şimdi ise Hitit deyimi yerleşmiştir.

Oysa Ahd-i Atik’teki isimlendirmeden hareketle bu halk ve devlete Avrupalı filologlarca yeni isim türetilmese,  tabletlerde zikredildiği gibi Hatti Ülkesi” kullanılsa, Kürtler tabletlerdeki orjinal ismin Kürtçe olduğunu derhal anlayacak “Gelenlerin Ülkesi” anlamına geldiğini görecek, Anadolu’da dünyanın ilk imparatorluğunu kuranların daha ismini öğrenir öğrenmez, Hatti Ülkesi’ni kuran Nesililerin Kürtlerin atası olduğunu anlayacaklardı… Gerisi ise çorap söküğü gibi gelecekti… Tıpkı bugün geldiği gibi…

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Kürtlerin İslamiyete geçişi ve Arap egemenligi altinda Kurdistan

20.Yüzyıl: Kürt Federasyonu – Kızıl Kürdistan – Mahabat Kürt Cumhuriyeti – AYŞE HÜR