içinde ,

Entrikacı Kral Giges

Lidya Kraliyetinin üçüncü hanedanı olan Mermrad Hanedanlığı’nın kurucusu Kral Giges

M.Ö 680 ile 644 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı. Onun döneminde Lidya Devleti gitgide güçlenip,  yayılmacı bir politika izlemişti... Giges aslında, Lidya Kralı Kandaules tarafından Kapadokia’ya sürgüne yollanan Dascylus’un oğluydu. Kandaules Dascylus’u sürgünden geri çağırdığında, Dascylus kendisinin yerine oğlu Giges’i Krala yollamıştı...  Kral Giges’in yükselişi hakkında yazarlar farklı farklı hikayeler anlatmıştır...

M.Ö 680 ile 644 yılları arasında hükümdarlık yapmıştı. Onun döneminde Lidya Devleti gitgide güçlenip,  yayılmacı bir politika izlemişti…

Giges aslında, Lidya Kralı Kandaules tarafından Kapadokia’ya sürgüne yollanan Dascylus’un oğluydu. Kandaules Dascylus’u sürgünden geri çağırdığında, Dascylus kendisinin yerine oğlu Giges’i Krala yollamıştı…

Kral Giges’in yükselişi hakkında yazarlar farklı farklı hikayeler anlatmıştır… 

Şamlı Nicolaus’a göre, Giges Kandaules’in gözüne girip, Kralın en önemli adamı olmuştu. Kandaules, Giges’e MisyaÇanakkale yöresi” hakimi Arnossus’un kızı, müstakbel eşi Tudo’yu kendisine getirmesi görevini vermişti. Ama Giges,Tudo’yu getirirken ona aşık oldu. 

Tudo bunu Kral Kandaules’e söyleyince, Kandaules Giges’i ölüme mahkum etti. Ancak bunu öğrenen Giges bir gecede başarılı bir suikast ile Kandaules’i öldürüp tahtına geçti… 

Heredot’un yazdıklarına göre

Kral Kandaules eşi soyunurken Giges’in de onu izlemesine izin vermiştir. Buna öfkelenen Kraliçe öcünü almaya yemin eder…

Kraliçe Giges’e – ya Kralın ya da kendisinin ölmesi gerektiğini söyler. 

Ancak Giges bu kararı Kraliçe’nin kendisinin vermesi gerektiğini bildirir. Kraliçe de Kralı öldürmeye karar verir…

Kraliçe bir gece Giges’i gizlice odasına alır, verdiği bıçakla Kral Kandaules’i öldürmesini ister ve sonra da Giges Kraliçe ile evlenip Kral olur…

Diğer bir tarihçi Plutarch’a göre ise Karya muhafızı Milaslı Arselis’in destekleriyle Giges tahta geçmiştir

*Eflatun’un anlattıkları ise Heredot’unkiyle benzerlikler taşımaktadır. Eflatun’un “Devlet” eserinde anlatıklarına göre, Giges bir çobandır ve bir gün bir mağarada büyülü bir yüzük “Giges Yüzüğü” bulmuştur. Bu yüzük ona görünmezlik gücü vermiştir. Bu yüzükle birlikte saraya gidip Kraliçeyi görünmezlik gücüyle baştan çıkartıp, onun yardımlarıyla Kralı öldürüp, Lidya Kralı olmuştur.

Bütün bu hikayelerde Oracle’ı “Delfi kahinleri”ni doğrularcasına Giges’in sivil bir hamle ile Kralı öldürerek tahta geçmesi anlatılmaktadır.

Giges Zamanındaki En Büyük Buluş

Giges’in En Büyük Buluşu, Paktolos Nehri’nde “Sart Çayı” bulunan altını işlemesiydi. Bu işlediği altınların 6 kazanını, ki bu altınların bugünkü değeri milyon dolardır, kendi propagandasını yapmaları için Oracle’a hediye olarak sunmuştur. Bu parayı alan kahinler, Giges’in Kral olma davasını haklı bulup, Asya Yunanlılar’ı arasında propaganda yaparak Giges’e arka çıkarlar. Ama Giges Hanedanlığı ne kadar güçlü olursa olsun, tahtı zorla ele geçirdiği için beşinci nesilde tahtı kaybedeceklerini de söylemişlerdir….

Kahinlerin entrikalarına rağmen bu kehanet doğru çıkmıştır

 Giges’in 4. nesilden torunu Kroisos kahinlerin yanlış bir kehaneti sonucunda Pers İmparatorluğu’na mağlup olmuş ve Lidya Devleti yıkılmıştır.

Giges kendine bağlı kişilerden kurulu bir Krallık kurup, güçlü bir ordu yaratmıştır. Troad ve Colophon Yunanlılar’dan alınmıştır. Smyrna / İzmir kuşatılmış ve ittifak sağlanmıştır. Ayrıca Ephesus/Efes ve Miletus’un/ Milet içlerine kadar girilmiştir… 

Giges Anadolu’yu yıkan Kimmerler’e karşı da defalarca zafer kazanmıştır. Ancak Sardes’in yakınlarını ele geçiren Dugdamme kontrolündeki Kimmerler tarfından mağlup edilip öldürülür ve Giges’in yerine oğlu II.Ardys geçer…

Birçok kutsal araştırmacı Giges’in kutsal Yecüc’ün sureti olduğuna ve Hezekiel’in kitabında, Kuran’da, İncil’de ve vahiy kitaplarında geçen Mecüc’ün Kralı olduğuna inanır.

Tablo Nü resimlerin ressamı William Etty tarafından 183 yılında,Heredot‘un anlattığı Giges hikayesini tasvir eder şekilde resmedilmiştir…

Lidya Kralı eşini Giges’e gösterirken” isimli tablo özel bir koleksiyona dahildir…

Not: Ayrıca  Kandaules davranış bilimlerinde cinsel fantezi türleri sınıfında “röntgencilik” ve “teşhircilik” olarak da tanımlanır…

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Harika Korunmuş 500 Yıllık Batık Gemi

Judas'ın Öpücüğü Nedir? Judas Kimdir?