içinde , , , , , , , , , , ,

Judas'ın Öpücüğü Nedir? Judas Kimdir?

Judas’ın Öpücüğü Nedir? Judas Kimdir?

Judas'ın Öpücüğü Nedir? Judas Kimdir?

Bir boğa sahibi tarafından geleneksel boğa yarışlarında kullanılmak üzere satıldı ; ne var ki arenada yaralanan ve kanlar içinde etrafına bakan boğa kendini yetiştiren ‘insan’ dostunu gördü, can havliyle gidip bariyerlerin ardından ona uzandı ve onu yetiştiren ‘insan’ dostu dudaklarına bir öpücük kondurdu.

Bu insan ile hayvan arasındaki trajik ve anlamlı durum dünya basınında ‘Judas’ın Öpücüğü’ örneği olarak adlandırıldı. 

Bu Tanımın Nereden Geldiğini Soranlar İçin

Giotto The Kiss of Judas (İhanet Öpücüğü

Hikayenin aslı şöyledir ;

Giotto The Kiss of Judas (İhanet Öpücüğü

İtalyan Rönesansı’nın öncülerinden biri olan ressam Giotto The Kiss of Judas (İhanet Öpücüğü) adıyla bilinen eserine 1304 yılında başlamış, 2 yıl sonra bitirmiştir. Tabloda İsa’nın 12 havarilerinden biri olan Judas’ın (Yahuda) ihaneti resmedilmiştir.

En başa gelecek olursak Havari, İncil’e göre İsa’nın henüz elçilik görevine başlamadan önce kendisine yardımcı olması için seçtiği, ona inanlardan 12 kişiye (12 Apostles) verilen isimdir. Her birinin ayrı görevi olmakla birlikte hepsi de kendi başına liderlik görevini üstlenmiştir. Fakat en önemli olanı ise hepsinin İsa’nın en güvenilir ve en yakın dostları olmasıdır. Ve bu Havarilerden sadece biri İsa’ya ihanet etmiştir.

Tablonun Hikayesi İşte Tam Burada Başlıyor

İsa Havarileriyle birlikte bir masada toplanıp yemek yer

İsa Havarileriyle birlikte bir masada toplanıp yemek yer. Fakat bu yemek, Yahuda’nın ona ihanetinden önce İsa’nın onlarla yediği son akşam yemeğidir. İncil’e göre İsa o esnada masada bulunanlardan birinin ona ihanet edeceğini söyler ve her birinin ifadesini izler. Ona derinden bağlı olan Havariler ise hem İsa’ya hem kendisine “ben miyim?” diye sormaktadır. İsa ise kim olduğunu çoktan bilmektedir:

“İşte o zaman Yahuda İskaryot “Ben miyim?” dediğinde İsa, “Ağzınla söyledin” der.” (Matta,26:14-25)

Aradan belli bir zaman geçtikten sonra Yahuda, İsa’yı yakalatmak için Romalı askerlerle birlikte bir ihanet planı kurmuştur. Fakat askerler İsa’nın yüzünü bilmediği için onlara bir ipucu gereklidir. Bu anlaşmaya göre, Romalı askerler Yahuda ve İsa’yı abluka altına alacak, tam da o sırada Yahuda İsa’ya ölümcül öpücüğünü verecekti. Askerler, İsa’yı diğer havarilerle birlikte kıstırdıktan sonra Yahuda yavaşça İsa’ya yaklaşır ve yanağından öper. Yahuda bunu yaptığı anda ne kadar pişman olsa da iş işten geçmiş, askerler İsa’yı çoktan yakalamıştır. 

“İsa daha konuşurken bir kalabalık çıkageldi. Onikiler’den biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa’yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, “Yahuda” dedi, “İnsanoğlu’na bir öpücükle mi ihanet ediyorsun?” (Luka 22:48)

İhanet Öpücüğü sadece Giotto tarafından resmedilmemiştir elbette. Aşağıda farklı sanatçıların da farklı kalemden yorumlamalarını görebilirsiniz.

         Taking Of Christ by Caravaggio, 1602

            Judas Kiss by Gustave Doré, 1865

    

Kiss of Judas by Ary Scheffer, 1862


Taking of Chris With The Kiss of Judas by Frans Frecken The Younger


Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Puabi'nin Mezarı

Tarihteki ilk su drenaji