içinde ,

Belgrad'ın Fethi

belgrad kuşatması
Belgrad’ın Fethi

   Orta Avrupa’nın belkemiği (omurgası) Belgrad, Sırplar’a ait iken Türkler’e karşı savunulamadığı için Macarlar’a terk edilmişti.

   İstanbul’u fethederek yeni bir çağı insanlığın ümidi ve ışığı olarak ardına kadar açan Fatih Sultan Mehmet, 1456 baharında Üçüncü Sırbistan seferine çıktı. Hedefi Macarların elinde bulunan Belgrad’ı ele geçirmekti. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada bulunan Belgrad Kalesi elde edilebilirse Macaristan tehdit altında tutulacak, Sırbistan’ın fethi de kolaylaşacaktı. 
   Buna karşılık kale iyice tahkim edilmiş, bol miktarda takviye kuvvet gönderilmişti. Fatih, 13 Haziran 1456 günü kuşatmayı başlattı. Düşman kuvvetlerinin savunduğu Belgrad Kalesi, epeyce yıpratılmasına rağmen bir türlü düşürülemedi. Toplanan savaş meclisinde, kuşatmaya devam etmenin fayda sağlamayacağı görüşü hâkim oldu ve ertesi sabah geri dönüldü.
   Böylece, İkinci Murad’ın ve oğlu Fatih Sultan Mehmet’in ayrı ayrı gerçekleştirdikleri iki kuşatmadan da kurtulabilen Belgrad, 1521 yılında Kanuni’ye boyun eğecektir.
   Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonuna kadar Macarlar’la yapılan barış antlaşması gereğince, iki taraf arasında önemli anlaşmazlık çıkmadı.
   Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı tahtına oturması ile Osmanlıların, bir müddetten beri ihmal ettikleri batı cephesine gözlerini ve gönüllerini çevirecekleri muhakkaktı. Nitekim Macaristan’ı vergiye bağlamak üzere gönderilen Behram Çavuş adlı elçinin Kral İkinci Layoş tarafından katledilmesi, seferin istikametini tayin etti.
   Behram Çavuş’un katline çok sinirlenen Kanuni, gerekli hazırlıkların ikmalinden sonra 18 Mayıs 1521 günü Belgrad’ın Fethi‘ni gerçekleştirmek için İstanbul’dan yola çıktı. Edirne’de beş gün kalınıp 9 Eylül’de Filibe’ye varıldı. Buraya gelinceye kadar, Macaristan harekâtının kesin çerçevesi çizilmemişti. Veziriazâm Piri Mehmet Paşa, önce Belgrad Kalesinin fethedilmesi gerektiğini söylerken; Rumeli Beylerbeyi Ahmet Paşa, Macaristan’ın başşehri Budin’in zaptını istiyordu. Neticede, Piri Paşa’nın fikri galip geldi.
   Sava Nehri üzerine kurulan büyük köprüden, 18 Temmuz günü Osmanlı ordusunun geçişi başladı. Kanuni’de, 26 Temmuz günü karşıya geçti. 1 Ağustos’da kuşatma başladı.
   Şehir, müthiş bombardımana ancak bir hafta dayanabilmiş, Türk askeri açılan gediklerden içeri girmişti. İç kaleye yerleşen Macar, Sırp ve Bulgarlar’ın dayanması da bir işe yaramadı. Nihayet, 29 Ağustos 1521 günü, teslimden başka çare kalmadığını anlayarak kapıları açtılar. Böylelikle Belgrad’ın Fethi gerçekleşmiş oluyordu.
   Kale halkından bir kısmı Macaristan’a göç etti. Aslen Sırplı olanlar evlat, aile ve mallarıyla İstanbul’a getirtilerek Yedikule civarına iskân edilip Belgrad mahallesini kurdular.
   Belgrad’ın fethi Avrupa’da büyük yankılar uyandırmıştı. Çünkü Türk tehdidi artık Orta Avrupa’ya açılıyordu. Nitekim Belgrad, bu tarihten itibaren Avrupa seferlerinde en önemli üs oldu ve “Darü’l Cihâd” adını aldı.
Kaynak:Muhteşem Türk Zaferleri/Akçağ Yayınları

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Mercidabık Savaşı

Bediüzzaman Said Nursî Vefatı