içinde ,

Mercidabık Savaşı

   

yavuz sultan selim
Yavuz Sultan Selim(Mısır Seferi)

   İki Cihan Devletini karşı karşıya getiren Mercidabık Savaşı, 24 Ağustos 1516’da başladı. Osmanlı ordusunun sağ kanadına Veziriazâm Sinan Paşa kumanda ediyordu. Sol kanat Yunus Paşa’nın kumandasına verilmişti. Merkez ise başkumandan Yavuz’un kumandasındaydı. Yavuz’un yanında birçok ünlü kumandan ve devlet adamı vardı. Anadolu Beylerbeyi Zeynel Paşa, Karaman Beylerbeyi Hüsrev Paşa, Dulkadir Beylerbeyi Şehsuvar Ali Bey, Ramazanoğlu Mahmut Bey, Rumeli Beylerbeyi Yusuf Paşa, Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa, Kırım Hanı Mengli Giray’ın oğulları Saadet ve Mübarek Giraylar bunlar arasındaydı.

   Askerin önünde 300 top sıralanmış ve Çaldıran Savaşında olduğu gibi bunlar zincirlerle birbirine bağlanmışlardı. Cephe ağırlık arabalarıyla da tahkim edilmişti. Her iki tarafın orduları, piyade ve süvari olmak üzere yaklaşık 80 biner askerden oluşuyordu.

   Memlûk ordusunun sağ kanadına Şam saltanat nâibi Şaybek, sol kanadına Halep saltanat nâibi Hayırbay, merkeze ise Sultan Kansu Gavri kumanda ediyordu.

   Savaş güneş doğar doğmaz Memlûk süvarilerinin hücumu ile başladı. İlk anlarda Osmanlı sağ ve sol kanatları sarsılır gibi oldu. Bunu gören Kansu Gavri, savaşın ağırlık merkezini ordusunun kanatlarına kaydırmaya çalıştı. Fakat yağız atıyla savaşın her tarafına yetişen Yavuz, derhal yardım kuvvetleri gönderdi. Kendisi de merkezden bütün şiddetiyle Memlûklerin üzerine yürüdü. Bu arada top ve tüfek ateşleri de yoğunlaştırıldı. Şimdi cephe boyunca ve tek kumanda altında Osmanlı hücumu başlamıştı. Osmanlı topları Memlûk hatlarında doldurulamaz gedikler açarken Yavuz’un yönetimindeki birlikler yay gibi açılıp kapanarak Memlûk ordusunu çember içine aldılar ve imha etmeye başladılar. Bu sırada savaşın şiddetine dayanamayan seksenlik ihtiyar Kansu Gavri felç geçirmiş ve sonra ölmüştü. Bu olay, zaten bozguna uğrayan Mısır ordusunu büsbütün sarstı. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren Yavuz, Memlûk ordusunun toplanmasına meydan vermeden hücumun şiddetini arttırdı. Memlûklüler kaçmaya başlamıştı. Sekiz saat süren çarpışma, Osmanlıların galibiyetiyle neticelendi. 

   Mercidabık’ta kazanılan zafer, Osmanlı Devleti’ne dini, siyasi, askeri, iktisadi alanlarda pek çok yarar sağladı. Hilafetin Osmanlı Devletine geçme yolu açıldı. Doğuda Osmanlı Devleti’nin son rakibi Memlûk Devleti, ortadan kaldırılma safhasına getirildi. SuriyeLübnan ve Filistin Osmanlı hâkimiyetine girdi. Mısır ve Arabistan Yarımadasının yolu açıldı. Güneydoğu Anadolu’nun himaye altına alınmasıyla, Anadolu Türk birliği tamamlandı.
Kaynak:Muhteşem Türk Zaferleri/Akçağ Yayınları

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Don-Volga Kanal Projesi

Haçova Muharebesi