içinde ,

Bali Bey ve Kanuni

Bali Bey ve Kanuni

Kanuni’nin Bali Bey’e Mektubu

Belgrad’ın zaptında ve Mohaç Meydan Muharebesi’nde bulunan, her iki savaşta da büyük hizmetler ifa eden Serhat beylerinden, Bali Bey, Mohaç Zaferi’nden sonra bir mektup yazarak hizmetlerini sayıp dökmüş ve bütün bunlara mukabil kendisine bir Tuğ (Paşalık) verilmesini istemişti.
   Bu istek üzerine Kanuni; Bali Bey’e yazdığı mektupda çok büyük hizmetlerde bulunup devletin yüz akı olduğunu söylerken; henüz paşalık vaktinin gelmediğini, daha da gayret edip bu yolda iyice pişmesini isteyerek kendisini nazikçe uyarmakta ve teşvik etmektedir. Kanuni‘nin bu mektubundan devlet çarkını döndürmeye çalışan nicelerimizin alacağı çok büyük ders ve ibretler vardır:
   “Yadigarım ve muhterem Lalam Gazi Bali Bey, Berhudar olasın, yüzün ak olsun.

malkoçoğlu bali bey
Bali Bey

   Bizden bir Tuğ (paşalık) dahi arzu eylemişsin. Henüz bir tuğ zamanı değildir. Sana Muhammed Aleyhisselâm’ın fetih tuğunu verdik. Bu ihsan üzerine iyilik olmaz. Bunun şükrünü bilip yerine getiresin. Bilesin ki bey olmak iki kefeli terazidir. Bir kefesi cennet ve bir kefesi (kafesi) cehennemdir. Bir an adaletle hükmetmek, yetmiş yıllık ibadetten efdaldir. 

   Ahireti hatırından çıkarmayasın. Serasker (ordu komutanı) olduğun yerlerde ve hükmünün geçtiği mahallelerde kimseye zulüm ve düşmanlık etmekten şiddetle sakınasın. Ahirette bize hitap olunursa senin yakana yapışırım.

   Ol vilayetleri kılıcımla fetheyledim demeyesin. Memleket, Allahuteala Hazretleri’nindir. Sakınıp nefsine gurur getirmeyesin.

   İslam askerlerine hiçbir veçhile zorluk çektirmeyesin. Nimeti bol veresin. Eğer hazinen tükenirse buraya bildiresin ki sana bir iki bin kese göndermekten aczim yoktur. Halkın fakirliğini büyük vazifelerle rencide etmekten şiddetle kaçınasın ki bizim halkımızı rahat görüp küffar halkı imrensinler. Meyil ve muhabbetleri bizim tarafa olsun.

   İmdi, Ey Gazi Bey! Sana dahi nasihatım odur ki atın yörüğünü, kılıcın keskinini saklayasın. Allahuteala Hazretleri uğrunu açık ve kılıcını keskin eyleye ve seni küffâr-ı hâksar (düşmanın, kafirlerin değersiz kulları) üzerine mansur (galip) ve muzaffer eyleye…”

Kaynak:Muhteşem Türk Zaferleri/Muammer Yılmaz

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

İstanbul'un Fethi

Otranto Seferi