içinde ,

Otranto Seferi

fatih italya seferi
Otranto Seferi

   

Fatih’in Fetihleri

Çağ açıp çağ kapayan, kalemle kılıcı birleştiren Fatih Sultan Mehmet; İstanbul’un Fethiyle de cihan tarihinin en büyük şahsiyetleri arasına girmiş bir deha idi.

   Osmanlı Devleti’ni bir dünya devleti haline getirmek için harekete geçti. Düşünce ve siyasetini beş bölüm halinde planlamıştı. Batı, Ege, Karadeniz, Anadolu, Güney.

   Otuz yıl süren saltanatında Fatih, Rumeli’de birçok kaleyi ele geçirdi, birçok devleti himayesi altına aldı. Anadolu’da birliği sağladı ve devletin sınırlarını bir kat daha genişletti.

   Bizanslılara bağlı bazı adalar itaat altına alındıktan sonra Mora ve Sırbistan’a seferler düzenlendi ve bu seferlerin sonunda Atina, Arnavutluk fethedildi.

   Karadeniz’e de sefer düzenlenerek Amasra, Ceneviz Kalesi fethedildi. Candaroğulları Beyliği, Osmanlı topraklarına katıldı. Trabzon Rum Devleti’ne son verildi. 1473’te Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’a karşı Otlukbeli Savaşı‘nın kazanılmasından sonra Anadolu’da birlik tam olarak sağlandı.

   1475’te Kuzey Karadeniz’de Ceneviz kaleleri ele geçirildi. Kırım Hanlığı himaye altına alındı ve böylece Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Fatih, saltanatının son yıllarında Karadeniz’i, Ege’yi birer Türk gölü haline getirdikten; kuzeyde Kırım Hanlığı’nı, kuzeybatıda Boğdan ve Eflak prensliklerini aldıktan, Mora yarımadasını ve Balkanları tamamen topraklarına kattıktan sonra, İtalya Yarımadası’na da atlamış ve çizmenin topuğunu ele geçirmişti.

   O yıllarda İtalya’daki Venedik, Ceneviz, Napoli, Floransa ve Milano hükümetleri arasında devamlı bir çekişme vardı ve bu durum Osmanlıların gözünden kaçmıyordu. Fatih bunu dikkate alarak Yunanistan’ın batısında, İyon Denizi’nin doğusunda bulunan Aya Mavra, Kefalonya ve Zanta Adalarının zaptına izin verdi. Bu adalara sahip olan İtalyan prensi Leonardo Tecco; Osmanlılara taahhüt ettiği vergiyi ödememiş, aynı zamanda Napoli Kralı ile ittifak etmişti. Bu, Türklere adaları ele geçirmek için bir gerekçe oldu.

   1479’da Gedik Ahmed Paşa küçük bir filo ile bu adaları kolayca ele geçirdi. Böylece Yunanistan kıyıları batıdan emniyete alınmış bulunuyordu. Fakat asıl amaç İtalya Yarımadasına yaklaşmıştı.

   Otranto Seferi


   Kaptanıderya Gedik Ahmet Paşa, 28 Temmuz 1480 günü, 132 gemiden oluşan bir donanma ile Avlonya limanından Otranto Seferine çıktı. Aynı gün hiç vakit kaybetmeden karaya 18.000 kara askeri, toplar ve 1000 kadar at çıkartarak Otranto kalesini kuşattı.

   Kalenin savunması şiddetli oldu ve kuşatmaya on dört gün dayandılar. Fakat bu süre içinde kaleyi savunan 22.000 kişinin yarıdan fazlası öldü. Nihayet 11 Ağustos 1480 günü Türk askerleri kaleyi ele geçirdiler, burçlara Türk bayraklarını diktiler.

   Bundan sonra Gedik Ahmet Paşa kuvvetlerini iki kısma ayırarak birini kuzeydoğuya, ötekini kuzeybatıya gönderdi. Otranto Seferi’yle Avrupa dehşet içindeyken, Gedik Ahmet Paşa İtalya’yı fethe hazırlanırken, Fatih’in vefat haberi geldi.

   Fatih’in yerine geçen oğlu İkinci Bayezit, Gedik Ahmet Paşa’yı Otranto Seferi’nden dönmeye mecbur etti. Böylece İtalya yarımadasının topuk kısmında az bir Türk kuvveti kalmıştı. Prens Alfons’un kuşattığı Otranto Kalesi, 10 Eylül 1481’de düşecek, sonraki tarihlerde İtalya projesi tekrar ele alınmayacaktı.

Kaynak:Muhteşem Türk Zaferleri

   

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Şeyh Şamil Vefatı

Zübeyde Hanım Ölüm Yıldönümü