içinde

Yıldız Doğumu

Bazen bir gaz ve toz bulutu, o kadar büyük kütleye sahip olur ki, kendi çekim kuvveti bir top haline dönüşmesine sebep olur. Sıkışma sırasında , gaz içindeki atom ve moleküller o kadar sıkışık olurlar ki, yeni atomlar oluştururlar ve çok büyük miktarlarda enerji açığa çıkarırlar. Bu meydana geldiğinde toz ve gaz bulutu parlamaya başlar. Artık yeni bir yıldız doğmuştur.
Bu denklem sıkışmanın, küçülmenin başlaması için gerekli olan gaz ve toz bulutu miktarını göstermektedir. Kritik kütle Mj ile gösterilmiştir. Jeans kütlesi olarak bilinen kritik kütle 20. yy’da bu konuda araştırma yapmış olan ünlü astrofizikçi James Jeans anısına Mj ile gösterilir.
Mj kütlesinden daha az kütlesi olan gaz bulutları bulut olarak kalır, daha fazla kütleye sahip olanlar sıkışmaya, küçülmeye başlar. Bulutun ilk yoğunluğu P0 ile, sıcaklık T ile, Boltzmann sabiti kB ile, çekim sabiti G ile, bulut içinde atom ve moleküllerin ortalama kütlesi m ile gösterilmektedir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Q Yıldızı

Kepler'e 3 Gün Kala