içinde ,

Preveze Deniz Savaşı

Preveze Deniz Savaşı
Preveze Deniz Savaşı

   Üç kıtaya yayılan muhteşem Devletin denizdeki hakimiyetini Preveze zaferi tamamlamış ve denizlerdeki en güçlü ve büyük devletin Devlet-i Aliyye Osmanlı olduğu Ehl-i Sâlip’e muzaffer bir zaferle tasdik edilmiştir.
   On altıncı asırdayız Osmanlı Devleti karada zaferlere koşarken,Donanma-yı Hûmâyun da Ege ve Akdeniz’de parlak zaferler kazanmaktaydı Hint Okyanusunu’da unutmayalım.Osmanlı Devleti dünya tarihindeki kaptanların en ustası Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa idaresinden düşman kıyılarında tayfun gibi esiyor,önüne çıkan düşman donanmasını perişan ediyordu.
   Tarih 1538’i gösterdiğinde Haçlı Dünyası,karada alt edemedikleri Osmanlı’yı denizlerden silip süpürmek ve Osmanlı kıyılarını alt üst etmek için bir araya gelmişti.Küçük haçlı ülkeleri yanında Müslümanlar üzerine açılacak sefere iştarak eden devletler:İspanya,Almanya,Venedik,Portekiz,Ceneviz,Malta,Floransa..
Bu seferin organizesini yapan ise Osmanlı Devleti’nden en fazla darbe yiyen Charles Quint yapmaktaydı.Bütün haçlı ülkelerinin iştarakiyle teşekkül eden irili ufaklı 600 parçadan müteşekkil donanmaya Andrea Doria kumandan tayin edilmişti.
   Bu kadar büyük donanmanın bir arada toplandığına şahit olan Haçlılar gurura kapılmışlardı.Kendilerinin mutlak galip olacaklarını sanıyorlardı.
   25 Eylül sabahı Haçlı Donanması Preveze önlerine gelmişti.Haçlı donanmasında,forsalardan hariç 60 bin asker ve 2500 top bulunmaktaydı.600 parçalık donanmanın 308 tanesi büyük harp gemisiydi.Bu gemilerin,80 kalyonu İspanya ve Portekiz Krallıklarına,30 kalyon ve 70 kadırga Venedik Cumhuriyetine,36 kadırga Papalık Devletine,10 kadırga Malta Şövalyelerine,1 kalyon ve 52 kadırga Genova Hükümetine,49 kalyon da muhtelif Hristiyan ülkelere aitti.
   Osmanlı Donanmasının ise bütün mevcudu 122 gemiden ibaretti,20 bin de levent bulunmaktaydı.
   25 Eylül günü Haçlı Donanması o ana kadar düşünemedikleri bir olayla yüz yüze geldiler.Arta körfezinden çıkan Osmanlı Donanması,hilal şeklindeki harp safını muhafaza ederek düşmanın üzerine doğru ilerlemekteydi.Ateş hattına girilince Barbaros “Ateş!” emrini verdi.Hiç ummadığı bir durumla karşılaşan Andrea Doria şaşırmıştı ve daha iyi pozisyon alabilmek için harp meydanından çekilme emrini vermişti.Ardından son sürat Korfu istikametine doğru çekildi.
   25 Eylül 1538 sabahı güneş doğarken iki büyük deniz filosu tekrar karşı karşıya geldi.
   Osmanlı donanması yine hilal şeklinde harp nizamına girmişti.Donanma-yı Hûmayunun Merkez kanadında Cezayir Beylerbeyi ve Kaptan-ı Derya,Barbaros Hayreddin Paşa kumanda ediyordu.Yanında oğlu Hasan ile manevi oğlu Hasan Reisler bulunmaktaydı.Sağ cenaha Salih Reis,sol cenaha ise Seydi Ali Reis kumanda etmekteydi.Turgut Reis donanmanın ardında ve ihtiyat kuvvetlerinin başındaydı.
   Osmanlı donanmasının hilal şeklinde harp nizamı almasına mukabil,düşman ordusu da borda nizamında ve birbirinin arkasında üç saf halinde dizilmişti.Başkumandan Andrea Doria idi.Yardımcıları,Papalık donanma kumandanı Marco Grimani ve Venedik donanma kumandanı Vicent Capello’ydu.
   Harp nizamına giren Osmanlı ile Haçlı donanması birbirlerine yaklaşırken rüzgar güneyden esmeye başladı,Bu Osmanlı Donanması’nın aleyhineydi.Bu durum devam ettiği müddetçe netice Osmanlı’nın aleyhine olabilirdi.Barbaros Hayreddin Paşa bu müşkil durumda Kainatın Sahibi Yüce Allah’a iltica etti.Allahu Teala’ya İslam ordusunu muzaffer etmesi yardım etmesi için dua etti.
   Büyük Serdar’ın bu duasının akabinde güneyden esen rüzgar birden bire kesiliverdi ve düşman donanması hareketsiz kaldı.Bu vaziyet karşısında avantajını kaybeden Andrea Doria ön saflardaki gemilerini ateş emrini verdi.Düşman toplarının namluları kısa olduğundan Osmanlı gemilerine isabet kaydedemiyordu.Aynı mesafeden ateş açacak olan Osmanlı topları da yüzde yüz isabet kaydedecekti.Düşmanın bu hücumundan sonra,gemilerde çalan,ceng havasıyla birlikte askerler hep birlikte tekbirlerle mukabil taarruza geçti.Preveze önlerini “Allah Allah” sadaları çınlatıyordu.Osmanlı donanması seri hareketlerle,yaklaşıp düşmanı bombardımana tutarak bazen de düşman ateşinden kaçmak için hızla uzaklaşarak mahirane bir şekilde savaşıyordu.
   Barbaros düşman saflarını yararken Turgut Reis de emrindeki gemilerle Haçlı donanmasının gerisine sarkarak düşmanı arkadan çevirmeye muvaffak olmuştu.Haçlı donanması adeta bir ateş çemberinin içine alınmıştı.Barbaros koca Haçlı donanmasıyla oyuncak gibi oynuyordu.
   Beş saat aralıksız savaşın neticesi belli oldu,zafer başta Allah’ın sonra Osmanlı Devletinindi.Muhteşem bir zafer kazanan Barbaros,kaçan düşmanın peşine takılsa da zifiri karanlık yüzünden Haçlı donanmasını yakalayamadı.
   Preveze zaferiyle Akdeniz bir Müslüman gölü haline gelmişti.Haçlılar karada olduğu gibi deniz de Müslümanların üstünlüğünü kabul etmiş oluyordu.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-Ders Notları