içinde ,

Pasinler Savaşı

   Pasinler Savaşı

Pasinler Zaferi
Pasinler Savaşı

   

   Günlerden bir gün Sultan Tuğrul Bey,Anadolu’daki akıncı birliklerini kuvvetlendirip birleştirerek,Erzuruma doğru yola koyuldu.Bu olay üzerine Kutalmış Bey ve İbrahim Yınal Bey kuvvetlerini birleştirerek o devrin büyük şehirlerinden biri olan Erzuruma üzerine yürüdüler.

   İki yüz bine yakın nüfusuyla Erzurum,çok sayıda Ermeni ve Bizans birlikleri ile korunmaktaydı.Çok sağlam ve dayanıklı bir kalesi vardı.Selçuklu ordusunun üzerlerine doğru geldiği haberini alınca bu kaleyi sığınmayı doğru buldular.Fakat Selçuklu kumandanları kaleyi kuşattıkları vakit,çok fazla zayiat vereceklerini düşündüler.Düşmana meydan muharebesinde teklifinde bulundular.Sayıca kalabalık oluşuna güvenen düşman bu teklifi geri çevirmedi ve kabul etti.Pasin ovasında savaş kararı çoktan verilmişti.

   18 Eylül 1049’da iki taraf karşı karşıya geldi.Selçuklu ordusu bu savaşın kendileri için ne kadar değerli ve mühim olduğunu çok iyi biliyordu.Zaferi kazandıkları vakit Anadolu’nun kapısı Türklere açılacak ve böylece ebedî vatana kavuşmuş olacaklardı.Lakin yenilmeleri halinde ise işler çok daha zor olacak düşman birlikleri ilerleyecek hatta ve hatta toplarını bile kaybedeceklerdi.

   Bütün Selçuklu askerleri namazdan sonra Cenab-ı Hakka zafer ihsan etmesi için kitleler halinde duada bulundu.Şehidlik mertebesine erinceye kadar vuruşacaklarına dair birbirlerine ahdettiler.Birbirleriyle helalleştiler.

   Selçuklu ordusu,”Bismillah,Allahu Ekber,Hucüm!” emriyle birlikte üç koldan yıldırımı andıran bir hızlı düşmanın üzerine atıldı.Öyle bir hücum idi ki Bizans ordusu o zamana kadar ne böyle hücum görmüşdü,ne de işitmişti.Pasinler ovası adeta “Allah,Allah!” nidası ile çınlıyordu.Selçuklu ordusunda “Allah için vurun!” nâraları askeri şevke getiriyor vuruyor,vuruyorlardı.Çok geçmeden Bizans ordusunun merkezinde çözülmeler başladı.Durumu gören Kutalmış Bey, “Düşman yıldı koman aslnalarım” diyerek ön saflara doğru atıldı.İbrahim Bey ise yiğit askerleriyle birlikte düşman hatlarının gerisine sarkıp Bizans ordusunu çember içine aldı.

   Düşman savaştan çok kaçmanın yolunu arıyordu,fakat kaçamayanlar ise çoktan teslim oluyordu.Düşman kumandanı Liparit esir edildikten sonra Bizans askerleri tamamen savaşı bıraktı ve teslim oldular.Teslim olan generaller arasında tanınmış Aron ve Katakolon da vardı.

   Bu büyük muharebede zafer İslâm’ın olmuştu.!


   Pasinler Zaferi’yle,on beş araba dolusu ganimet ele geçirilmiş, ayrıca yüz bine yakın esir alınmıştı.Pasinler zaferi Selçuklu Devleti’nin gücünü Bizans’a ve bütün dünyaya göstermiş oldu.

   

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Avrupa Hun Devleti

Osmanlı'da Gerileme Dönemi