içinde ,

Osmanlı'da Kuruluş Dönemi

Osmanlı'da Kuruluş Dönemi
Osmanlı’da Kuruluş Dönemi

   1299 yılına geldiği vakit o zamanlar Anadolu’da hüküm süren Anadolu Selçuklu Devleti çöküş süreci içerisindeydi.Bu yıllarda Osman Bey,arkadaşları ile Bilecik,Yarhisar ve İnegöl dolayları fethetti.Yenişehir fethedildi.Osmanlı Beyliği tarih 1299’u gösterdiği vakit resmen kuruldu.1302’de Bizans İmparatoru ve beraberindeki kuvvetler Osman Bey’i durdurmak için yola koyuldu.Osman Bey Bizans İmparatorluğu ile ilk savaşı olarak kabul edilen Koyunhisar savaşının galibi oldu.

   1326’da Osman Bey,Bursa şehrini kuşattı.Fakat kendisinin rahatsızlanması üzerine bu kuşatmanın kumandanı olarak Orhan Bey devam etti.Aynı yıl Bursa fethedildi ve başkent yapıldı.Döneminde kendi adına para bastırarak beyliği devlet haline getirdi.1329 tarihinde III.Andronikos’un başına bulunduğu Bizans ordusu ile Maltepe Savaşı’nı kazandı.1331’de İznik,1337’de İzmit’i ele geçirdi.Kendisinin döneminde devletin sınırları komşu Türk beyliklerinin toplarına doğru genişlemeye başladı.
   1345’te Karesioğulları Osmanlı Beyliği’nin egemenliği altına girdi.Bu sayede Osmanlı hem beyliğin donanmasından hem de Rumeli geçişlerine için alınması gereken önemi büyük yerlere sahip oldu.O,vakitte tah kavgaları ile meşgul olan Bizans yöneticilerinden Kantakuzen’e isteği üzerine yardım gönderen Orhan Bey,yardımının karşılığı olarak Gelibolu Yarımadasında bulunan Çipme Kalesi’nin sahibi oldu.Çimpe Kalesi’nin ele geçirilmesi ile Osmanlı Devleti,ilk rumeli toprağını kazandı.
   Bu olaylardan sonra gerçekleşen olaylar;
-I.Kosava Zaferi
-Niğbolu Zaferi
-Ankara Savaşı(Fetret Dönemi)
-Venediklilerle yapılan ilk savaş(Kaybedildi)
-Aydınoğulları,Germiyanoğulları,Menteşeoğulları ve Tekeoğulları Osmanlı egemenliği altına girdi.
-Macarlar ile Edirne-Segedin antlaşması imzalandı.
-Varna Zaferi
-II.Kosava Zaferi

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Avrupa Hun Devleti

Osmanlı'da Gerileme Dönemi