içinde ,

Mobbing Nedir? İş Yerinde Mobbing Nedir?

 1. Mobbing Nedir?

Mobbing iş yerinde çalışan kişiye karşı aynı iş yerinde bulunan bir veya birden çok kişi tarafından uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum vb. davranışlardır. Bu tanım, mobbing nedir sorusuna verilebilecek en kısa yanıttır. 

Bu konuya ilişkin yasal düzenlemeler, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda da bulunmaktadır.

Mobbing, çalışan için iş yerini çekilmez hale getirmekte, bu durum kişinin sosyal hayatını da olumsuz etkilemektedir.

 Tacizi uygulayanlarca bu eylemler iş yerini disipline etme, performansı artırma gibi sebepler öne sürülerek meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Çalışan gününün önemli bir kısmını işte geçirmektedir. İş yerinde psikolojik tacize uğrayan çalışan yaptığı işte performans düşüklüğü yaşamakta bu durum daha fazla stres olmasına sebep olmaktadır. Günlük yaşamını dahi etkileyen iş yerindeki psikolojik şiddet bazen çalışanın bile farkında olmayan tutum ve davranışlarla kendini göstermektedir. Bazen de bu durum normal kabul edilmekte, şiddet normalleştirilmektedir.

Kimi durumda da kişi işsiz kalmaktan korktuğu için sessiz kalmayı seçmektedir.

2. İş Yerinde Mobbing

Mobbingin taraflarına göre, iş yerinde psikolojik tacizi bir çok bölüme ayrılır, ancak en önemli  3 etkene ayırdığımızda?

Bunlar:

1.   Yatay mobbing: İş yerinde eşitler arasındaki psikolojik şiddettir. Genellikle rekabet ve kişisel hoşnutsuzluk gibi sebeplerle aralarında ast-üst ilişkisi bulunmayan çalışanın diğer çalışana kötü davranışlarda bulunmasıyla aralarındaki güç dengesinin mağdur aleyhine bozulmasını ifade eder.

2.   Düşey mobbing: Failin gücünü iş yerindeki hiyerarşisinden aldığı psikolojik taciz türüdür. Üst durumundaki işveren, işveren vekili, yönetici, amir talimat verme, sevk ve idare etme görevlerini kötüye kullanarak asta uyguladığı eylemlerdir. En çok karşılaşılan psikolojik şiddet türüdür.

3.   Dikey mobbing: Ast durumundaki çalışanın üst durumundaki işveren, işveren vekili, yönetici, amirine uyguladığı psikolojik şiddettir. Birden çok çalışanın birlikte hareket etmesi gerekir. Verilen emirleri sorgulama veya küçük düşürme gibi amaçlarla üstü yıldırmaları dikey psikolojik şiddet olarak adlandırılır.

Maalesef günümüzde özel sektörde  özellikle beyaz yaka çalışan personeller üzerinde mobbing daha fazla yapılmaktadır. Yüksek kıdemi olan(15-20 Yıl)  personellere maaş zam dönemlerinde, diğer personellere % 20-30 arası zam yapılırken  % 0 zam verilir. Bu hareketle çalışanı değersiz kılma ve kendi isteğiyle işi bırakmaya zorlanma en çok görülen mobbing örneğidir.

Yok sayma ise sizin önerileriniz dikkate alınmaz. Toplantılarda çok söz verilmez, gönderdiğiniz e-mailler cevaplanmaz. Mobbing’i ispat etmek ve haklılığınızı kanıtlamak bazen uzun bir süreç olmaktadır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Polonya ve Ukraynada bulunan 1.800 yıllık kırılmış silahlar

Median Uİ v 1.6 Premium