içinde

Kürt tarihi

Kürtler, Kuzeybatı İran, Kuzey ve Orta Zagroslar ve Doğu Anadolu’nun bir bölümünde var olmuş, bu topraklarda varlığını sürdürmüş ve kendi milli ve kültürel kimliklerini burada oluşturmuştur. Kürtler İranî bir millet olma dolayısıyla tarihte daima diğer İranî halklarla Farslar, Peştunlar, Afganlar Tacikler, Beluciler, Osetler v.s.) birlikte devlet kurmuş ve onlarla birlikte yaşamıştır ve dillerinin ve kültürlerinin çok benzemesi, aynı topraklarda yoğurulmuş ve birbirlriyle iyice kaynaşmış olmaları ve aynı atalardan doğmuş olmaları nedeniyle Kürtlerin kurdukları bazı devletler gerek bu nedenler gerek bazı siyasi nedenlerden ötürü bu halklara mal edilmştir.

Kürtler tarihte pek çok devlet kurmuşlardır. Bunların arasında en çok bilineni ve tartışılanı Medlerdir. Fakat hala Medler’i Kürtlerin kurduğu kanıtlanmamıştır ve söylentiler devam etmektedir.

Medler, Kürtlerin kurduğu iddia edilen ve birçok İrani halkı tek bayrak altında birleştiren, MÖ 625-549 yılları arasında tüm Ortadoğu’da hüküm sürmüş bir devlettir.

Antik devirlerde uzun bir dönem Fars yönetimi altında yaşayan Kürtler, antik dönemde sadece 2 devlet kurmuşlardır.

Modern çagda uzun ömürlü ve tanınan hiçbir devlet kurulamamıştır.Kurulan de facto devletler kısa süre içinde yıkılmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Gaia'yı Tanıyalım

Kürdistan