içinde ,

Konotop Savaşı

   

türk askeri
Mehmet Giray Han

  

Doğu Avrupa boylarında tek ve en güçlü devlet olmak için çalışmalara başlayan Rusya’nın hareketleri Osmanlı Devleti tarafından dikkatle takip edilmekteydi.Rusya büyük emelleri önünde en büyük engel Osmanlı Devletidir.

Ve Osmanlı Devleti Rusya’ya karşı iki asırdan fazla devam eden bir mücadele vermiş,Kafkasya’da,Kırım’da Anadolu’nun doğu cephesinde devam eden bu şiddetli savaşlarda binlerce şehit vermiştir.Öyle ki Devletin hudutları içerisinde ‘Moskof’a karşı çarpışırken şehit düşmüş bir yakını bulunmayan aile yok gibidir.

‘Moskof’ kelimesi öyle bir hal almıştı ki artık halk için düşmanlığın simgesi anlamına gelmişti.

   Rusya Ukrayna topraklarını ele geçirmek istiyordu,Osmanlı Devleti ise Rusya’nın izlediği bu politikaya sert şekilde karşı çıkıyor ve Rusya’nın bu tutumuna mani olabilmek için çalışıyordu.

   1659 yılların başında Rusya 350 bin kişilik dev ordusuyla Ukrayna üzerine yürüdü.Rusya’nın bu saldırısı karşısında Ukrayna Kazakları Prensi Vygovsky Osmanlı Devleti’nden yardım talep etti ve himaye edilmelerini talep etti.Bu durum Divan-ı Hümayun’da görüşüldükten sonra Kırım Hanı Mehmet Giray’ın sefere çıkması kararlaştırıldı.Mehmet Giray,Kırım askerleri ve orduya katılan Osmanlı birlikleriyle süratle Rusların üzerine yürüdü.Bu sıralar Rus ordusu Çenigov Şehri’nin batısında bulunan,Ukrayna Kazaklarına ait Konotop Kalesi önündeydi.Kaleyi kuşatmışlardı.

   Mehmet Giray Han,ordusu ile durmaksızın Rus ordularının üzerine atıldı.12 Temmuz 1659’da meydan muharebesi başladı.Kırım ve Osmanlı askerleri kendilerinden kat kat fazla 350 bin kişilik çok sayıda askere sahip Rus ordusunu kuşatmışlar,üzerlerine tayfun gibi esiyorlardı.Prens Trubeçkoy ve ordusu ne yapacağını şaşırmıştı.Neticede 120 bin asker kılıçtan geçirilmiş,50 bin asker esir alınmıştı.Ölenler arasında Prens Trubeçkoy’da vardı.350 bin kişilik Rus ordusundan eser kalmamış geriye kalan askerler etrafa dağılmıştı.

   Mehmet Giray Han Konotop Kalesi yakınlarında büyük bir maharet göstererek Rusları perişan etmiş ve Türk Zaferleri’ne parlak bir zafer armağan etmiştir.

   Daha sonraları Osmanlı Devleti Ukrayna’ya ehemmiyet verip,1661’de “Seddülislam” kalesini inşa etmiştir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Kültür ve Medeniyet-Ders Notları

Kürd Aşiretlerinin Coğrafik Dağılımları