içinde

Îhsan Nûrî Paşa Ji Lawan ra
Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

İhsan Nuri Paşa'nın Ağrı İsyanlarıı Anıları / Bîranînên Îhsan Nûrî Paşê Yên Serhildanên Agirî

Osman Sebrî Agirî