içinde ,

Görsel Sanatlarda Yahudiler?

Görsel sanatlarda müzik ve tiyatroya kıyasla Yahudi geleneği çok daha azdır

Yahudilerin Avrupa'daki görsel sanatlarla uğraşıları, XIX. yüzyıla değin ilgilenmedikleri Avrupa klasik müziğiyle aynı zamanda gelişmiştir. Bu gecikme zamanla XX. yüzyılda Modernizm'in yükselmesiyle aşıldı. Yahudilerin sanatsal varlığı I. Dünya Savaşı'ndan sonra artarak patlama yaptı. Yahudiler eşit haklar kazandılar, politikaya atıldılar, sanatkâr oldular. Bu bir nevi Yahudi kültür rönesansı idi.

Bunun en mantıklı ve genel olarak kabul edilen nedeni, Yahudi müzik ve edebiyatında da daha önce bahsettiğimiz gibi, Yahudi kültürünün Rönesans’a kadar dinsel geleneklere bağlı olmasıydı. Birçok dini uzman İkinci Emir’in görsel sanatları putvari görüntü sayarak yasakladığına inandığından, Yahudiler 18’inci yüzyılın sonlarına doğru özümlenmiş Avrupa toplumlarında yaşamaya başlamadan önce, Yahudi sanatçılar, ressamlar çok nadirdi.

Yahudilerin Avrupa’daki görsel sanatlarla uğraşıları, XIX. yüzyıla değin ilgilenmedikleri Avrupa klasik müziğiyle aynı zamanda gelişmiştir. Bu gecikme zamanla XX. yüzyılda Modernizm’in yükselmesiyle aşıldı. Yahudilerin sanatsal varlığı I. Dünya Savaşı’ndan sonra artarak patlama yaptı. Yahudiler eşit haklar kazandılar, politikaya atıldılar, sanatkâr oldular. Bu bir nevi Yahudi kültür rönesansı idi.

Yahudiler Avrupa’nın modern sanat hareketlerinde önemli bir rol oynadılar: Art Deco (Tamara de Lempicka), Bauhaus (Mordecai Ardon), Constructivism (Boris Aronson), Cubism (Nathan Altman), Expressionism (Chaim Soutine), Impressionism (Leonid Pasternak), Minimalism (Richard Serra), Orphism (Sonia Delaunay), Realism (Raphael Soyer), Surrealism (Victor Brauner), ayrıca özellikle bir tek harekete bağlı olmayanlar, örneğin Maurycy Gottlieb, Nahum Gutman ve Charlotte Salomon.

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Bloggerda bir AdSense hesabını nasıl onaylatırız?

Ur Kraliyeti ve Büyük Ölüm Çukuru