içinde

Geleceğimiz İçin Sürdürülebilir Kalkınma

Geleceğimiz İçin Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma veya sürdürülebilir gelişme, insanların doğa ile iletişim ve temas kurması temeline dayanan bir harekettir. Genel itibariyle amacı ise insanın doğayla kurduğu işbirliği sonucunda hem yaşadığı nesli hem de gelecek nesillerin imkanlarını iyileştirmektir. Bu iyileştirmeler ise doğanın daha yaşanabilir olması ve kaynaklarının daha tutarlı kullanımıyla bağlantılıdır. Yani amaç, doğanın bizlere sunduğu yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmak, kullanırken de gelecek nesilleri düşünerek tasarrufunu sağlamaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın ekolojik boyutlarının yanı sıra sosyal, ekonomik, kültürel boyutlarının da aynı ölçüde önemli olduğunu unutmamamız gerekir. Bu konuda dünyada yürütülen kapsamlı projeler de bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının bizler için elzem ihtiyaç olduğunu anlamamız ise 1987 yılında mümkün oldu. Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında hazırladığı 250 sayfalık Our Common Future (Ortak Geleceğimiz) raporunda yapılması gerekenler başlık başlık yazıldı. Raporun ana başlıkları ise şu şekilde belirlendi:

 1. Tehdit Altındaki Gelecek
 2. Sürdürülebilir Kalkınmaya Doğru
 3. Uluslararası Ekonominin Rolü
 4. Nüfus ve İnsan Kaynakları
 5. Gıda Güvenliği: Potansiyeli Devam Ettirmek
 6. Türler ve Ekosistemler: Kalkınma için Kaynaklar
 7. Enerji: Çevre ve Kalkınma Seçimleri
 8. Endüstri: Daha Azla Daha Fazlayı Üretmek
 9. Kentsel Meydan Okuma
 10. Yaygın Olanın Yönetimi
 11. Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre
 12. Ortak Harekete Doğru: Kurumsal ve Yasal Değişiklikler İçin Öneriler

Bu raporda özetle, ekonomik ve sosyal koşullar göz önünde bulundurularak gelişmenin çevreye zarar vermeden nasıl mümkün olabileceğinin yolları anlatıldı. Rapordaki önerilerin gerçekleşebilmesi için Birleşmiş Milletler bünyesindeki ülkeler yasalar çıkarttı, bölgesel olarak sivil toplum kuruluşlarıyla ekolojik bilinç yerleştirilmek istendi. Bu çerçevede 2000 yılında Binyıl Bildirgesi ortaya çıktı. Bildirgede yer alan 8 maddeyi 192 ülkenin 2015 yılına kadar gerçekleştirmesine karar verildi. Bildirgede yer alan amaçlar ise şu şekildeydi:

 1. Yoksulluk ve Açlığın Sona Ermesi
 2. Evrensel İlköğretim
 3. Cinsiyet Eşitliği
 4. Çocuk Ölümlerinin Azalması
 5. Anne Sağlığı
 6. HIV, AIDS Gibi Hastalıklarla Mücadele
 7. Çevresel Sürdürülebilirlik
 8. Küresel İşbirliği

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma

Her Birleşmiş Milletler ülkesinin yaptığı gibi ülkemiz de sürdürülebilirlik çalışmalarını sürdürmektedir. İlk etap için ülkemizde belirlenen 17 amaca ulaşabilmek için BM, 2030 yılına kadar destek vermektedir. Bu yıla kadar belirlenen amaçlarımız ise şu şekilde oldu:

 1. Yoksulluğa Son
 2. Açlığa Son
 3. Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
 4. Nitelikli Eğitim
 5. Cinsiyet Eşitliği
 6. Temiz Su
 7. Temiz Enerji
 8. Ekonomik Büyüme
 9. Sanayi ve Altyapı
 10. Eşitlik
 11. Sürdürülebilir Toplum
 12. Sorumlu Tüketim ve Üretim
 13. İklim
 14. Su Yaşamı
 15. Kara Yaşamı
 16. Barış ve Adalet
 17. Ortaklık

2019 yılında ülkemizde yayınlanan rapora göre Türkiye, VNR (Voluntary National Reviews) Gönüllü Ulusal İncelemesi yapan 22 ülkeden biridir. 2018 yılında Resmi Kalkınma Yardım ve Harcamaları 8,6 milyar dolar olarak belirlendi.

Sürdürebilirlik ve kalkınma hareketi, sadece gelecek nesiller için değil, yaşayan nesil için de gerekli olan bir harekettir. Zira hiçbir nesil, sadece kendisini düşünemez. Ekolojik dengeyi sağlayamayan ve kaynakları şuursuzca kullanan insanoğlu, böyle giderse kaçınılmaz sonla karşı karşıya kalacaktır. Litosfer ve hidrosferdeki canlı yaşamını bitirecek, atmosferin dengesini bozacaktır. Bunun önüne geçebilmek için hazırlanan Kalkınma Planı, her ülkenin kendi imkanlarına göre düzenleyip uygulayabileceği şekilde geliştirilip sık sık denetlenmektedir.

Kaynakça:
 • www.are.admin.ch/are/en
 • https://unsdg.un.org/
 • https://turkey.un.org/tr/sdgs
 • http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr
 • http://www.mfa.gov.tr

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Sıfır; Hiçlik Mi Sonsuzluk Mu?

Sessiz Yarış: FORMULA E