içinde ,

Cezayir Savaşı

barbaros hayreddin paşa

Barbaros Hayreddin Paşa

13 sene şanlı Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak kalan Cezayir,binlerce şehitlerin uğruna fethedilmiş ve binlerce şehit verilerek muhafaza edilmiştir.Üç asırdan fazla bu topraklarda Osmanlı sancağı dalgalanmış,burada yaşayan Müslümanlar huzur ve refah içerisinde yaşamışlardır.

   Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir,aynı zamanda Batı Akdeniz’in önemli askeri ve ticari üssü idi.Barbaros kardeşlerin yaptığı fetihlerden önce Cezayir İspanya’nın hakimiyetinin altındaydı.1517 başlarında Oruç Reis, İspanyolları perişan ederek Cezayir’i fethetti.Daha sonra Oruç Reis’in şehadetinden sonra idareyi eline alan Barbaros Hayreddin Paşa devrinde Cezayir Yavuz Sultan Selim’i metbû tanımış,böylece Afrika’nın bu uç ülkesi de Osmanlı Devleti’nin bir parçası olmuştur.15 Mayıs 1519’da Yavuz Sultan Selim tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Cezayir Beylerbeyi olarak vazifelendirilmiştir.
   Bütün bu olan biteni dikkatle takip eden,dünyanın sayılı büyük devletleri arasında yer alan İspanya,Cezayir’deki hezimetin intikamını almak için fırsat beklemekte ve Hayreddin Paşa kuvvetlerini Cezayir’den söküp atarak Afrika’da rakipsiz kalmak istemektedir.
   Cezayir meselesiyle bizzat İspanya Kralı Charles Quint ilgilenmekteydi.Bütün imkanları seferber etmişti.Kral,Cezayir’i zapt etme işini Sicilya Kral Naibi Ugo de Moncada’ya verdi.
   1519 Temmuz’unda Moncada büyük bir ordu ve donanma hazırlattı.25 bin kişi ve 170 harp gemisinden müteşekkil donanmasıyla Cezayir’i alacağında çok emindi.Ağustos ortalarında Cezayir önlerine gelen Sicilya Kral Naibi’nin yanında Gomares Markisi de vardı.Şehri kuşatmış ve Barbaros’a haber göndermişti.
Barbaros’tan şehri teslim edip askerleriyle birlikte gemilerine binerek çekilip gitmelerini istemekteydi.
   Barbaros Paşa’nın cevabı,mağrur düşman kumandanın yüzünde kırbaç gibi şaklamıştı. Kanla alınan topraklar,son fert şehit oluncaya dek müdafaa edilecekti.
   21 Ağustos 1519’da İspanyolların taarruzu başladı.Denizden ve karadan yapılan hücumlara bir avuç ordusuyla karşı koymaya çalışıyordu Barbaros.
Zaman zaman şehrin önlerinde göğüs göğüse müthiş muharebeler cereyan ediyordu.Düşman saldırıları püskürtülüyordu,savaş 2 gün aralıksız şiddetle devam etti.Savaşın üçüncü günü Barbaros 500 leventini İspanyolların sahile çekmiş olduğu mühimmat ve cephane dolu gemilerin üzerine gönderdi.Bu saldırı üzerine İspanyollar mühimmat ve cephanelerin yakılacağı telaşına kapılarak bütün kuvvetleriyle bu 500 serdengeçtinin üzerine saldırdılar.Leventler düşman kuvvetlerine kahramanca karşı koyarak bütün dikkatleri üzerlerine çekmeye muvaffak oldular.Bu anı bekleyen Barbaros bütün askerleriyle kaleden çıkarak yıldırım gibi düşmanın üzerine atılmıştı.Bu hücumu beklemeyen düşman şaşırmıştı.Kısa zamanda İspanyol ordusu tam bir bozgun halini aldı.
   4000 İspanyol askeri kaçta telaşı ile denizde boğulmuştu.Cezayir önlerine gelen Sicilya Kral Naibi Moncada mühimmatları ve toplarını bırakarak armadasıyla süratle kaçmıştı.23 Ağustos 1519’da yapılan Cezayir Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazanmış bulunmaktaydı.  Barbaros Hayreddin Paşa ve askerleri zafer şenlikleri yapıyorlardı…
   Daha sonraları Cezayir,geçici olarak elden çıkacaksa da hemen akabinde yeniden ele geçirilecek ve 1830’larda Fransızların işgaline kadar Osmanlı idaresinde kalacaktır…
   

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Osmanlı'da Kültür ve Medeniyet-Ders Notları

Kürd Aşiretlerinin Coğrafik Dağılımları