içinde ,

Büyük Mucitlerden İskenderiyeli Heron

Heron Ms. 1. yüzyılda Mısır’ın İskenderiye şehrinde yaşamıştır. Heron matematik ve mühendislik ilimleriyle ilgilenmiş buna bağlı olarak yaşadığı dönem itibariyle büyük bir mucitti.

Heron yapmış olduğu çalışmaları yazmış olduğu eserlerde genel olarak detaylı bir biçimde dile getirmiştir. Yazılı eserlerinde hidrolik (su bilimi), pnömatik (basınç bilimi) ve mekanik çalışmaları geniş bir yer tutmaktadır. Yüzün (100) üzerinde özgün icadı olduğu bilinmektedir. İcat etmiş olduğu bu eserler önemli olmakla beraber maharetli eller tarafından yapılmıştır. Bu eserler arasında öne çıkanlar; içme suyu çeşmeleri, kendi kendisini doldurabilen şarap kadehleri, Işık duyarlı fenerler, hiç bir müdahalede bulunulmadan açılıp kapanabilen tapınak ve kamu binalarının kapıları bazı icatlarından bir kaçıdır.

Heron’un meşhur eseri mechanika adlı kitabında vinçler, asansör. ve cendere gibi bir çok icadına detaylı bir şekilde yer vermiştir.

Heron’un en bilinen çalışması prototip buhar makinasıdır ve yapıldığı dönem itibariyle pek bir anlam ifade etmiyordu. Aeolopile adı verilen gelişmiş yapıya sahip bir kürenin altına metal bir kazan yerleştirilirdi. Kürenin içerisine yerleştirilen borulardan hareket eden buhar kürenin düzgün bir biçimde dönmesini sağlıyordu. Önemsiz olarak görülen bu icat aslında dünyanın ilk buhar tribünü olma özelliğini taşıyordu.

Eserleri: Definitiones (Tanımlar), Geometri-ca (Geometri),Geodaisia (Jeodezi), Stereo Metrica Cisimlerin Ölçümü), Mensureae (Ölçüm), Peri Dioptras (Kırılma Üzerine), (Arazi Ölçümüne Dair). Kataptrika (Yansıma)….

Üçgenin alanını bulmaya sağlayan Heron formülü olarak da bilinen matematiksel formülü: A — sjs(s — a)(s — b)(s — c)

Heron’un eserlerinden bir kopya
Mucit Heron

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Powerbank Nedir? Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Veri Bilimi Eğitimi