içinde

Akıllı Şehirler Lüks Değil İhtiyaçtır

Akıllı Şehirler Lüks Değil İhtiyaçtır

Bugün dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55’i şehirlerde yaşamaktadır. Toplam gayrisafi katma değerin yaklaşık yüzde 80’i kentlerde üretilmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 90 seviyesindedir.

Temel olarak internet altyapısı ile şekillenen akıllı şehirlerde,tüm nesnelerdeki sensörlerden alınan veriler internete aktarılıyor. İşlenen bu verilerle gerçekleştirilen uygulamalar hem şehirlerin yönetimini hem insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bir kentin akıllılaştırılma sürecinde en önemli konu nesnelerin internetidir. Nesnelerin internetini birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan fiziksel ve sanal şeyleri/nesneleri birbirine bağlayarak ileri düzeyde hizmetleri mümkün kılan altyapı olarak tanımlamak mümkündür. Daha basit bir tanımla nesnelerin birbirleriyle haberleşmesini mümkün kılan iletişim altyapısını nesnelerin interneti olarak tanımlamak mümkündür. Buradan hareketle kentlerin aksayan hizmetlerine yönelik bir dizi cihazlar, sensörler, iletişim network altyapıları, bulut sistemleri ve yazılımlar geliştirilerek sorunların çözülmesi hedeflenmektedir .

Akıllı Şehirlerin Bileşenleri

  1. Akıllı hareketlilik/ulaşım (Smart mobility): Önceliklikli olarak çevre dostu ve özellikle dezavantajlı gruplar için kapsayıcı ulaşım çözümleri getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bileşen kapsamında, gerçek zamanlı trafik bilgisinin üretilip yolcular, sürücüler ve operatörlerle paylaşılması öncelikli konuların başında gelmektedir.
  2. Akıllı yaşam (Smart living): Bilgi ve iletişim teknolojileriyle insanların yaşamları kolaylaştırır. Kent sakinlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam sağlanmaktadır
  3. Akıllı çevre (Smart environment): Yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, mikro şebekeler, akıllı sayaçlar, ileri hava kirliliği izleme sistemleri, çevre dostu binalar ve kent planlaması, enerji verimli akıllı sokak aydınlatmaları, katı atık yönetimi, akıllı su yönetim ve drenaj sistemleri gibi çözümleri kapsamaktadır .
  4. Akıllı ekonomi (Smart economy): Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak verimlilik artışı, e-ticaret, ileri üretim ve tedarik sistemleri, akıllı kümelenmeler ve iş ekosistemleri ile yaşayan laboratuvarlar gibi uygulamalar, bu bileşen kapsamında değerlendirilmektedir.
  5. Akıllı insanlar (Smart people): Bu bileşen kapsamında, insanların bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilerek yaratıcılığı ve inovasyonu özendiren kapsayıcı bir toplum oluşturulması amaçlanmaktadır .
  6. Akıllı yönetim (Smart governance): Bu bileşen kapsamında, birlikte çalışabilir bilgi ve iletişim teknolojileri çözümleriyle farklı seviyedeki paydaşlar arasında etkin ve etkili bir iletişim, kamu yönetiminde şeffaflık ve katılımcı karar alma mekanizmalarının oluşturulması sağlanmaktadır.

Akıllı Şehirlere Dönüşüm Yolunda Türkiye

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de akıllı şehirler üzerine olan çalışmalar hız kazanıyor. 2015 yılında Brookings Institute tarafından yayımlanan ‘Global Metro Monitor’a göre dünyanın en hızlı büyüyen metropol bölgeleri Çin, Türkiye ve Orta Doğu’da bulunmaktadır. Raporda yayımlanan endekse göre dünyada en hızlı büyüyen 10 metropol şehir arasında Türkiye’den 4 şehir yer almakta olup bunlar İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara’dır.

  • Kaynakça:
  • Internet of Things Global Standards Initiative, 2012
  • www.ituvakif.org.tr

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Sıcak Tutan NASA Teknolojisi

En Çok Kullanılan PCB Tasarım Programları