içinde

We Are Social 2020 Raporu

We Are Social 2020 Raporu

İnsanlık tarihi boyunca değişimler yaşanmıştır ancak dönemimizde yaşanan değişimler bu zamana kadar olanların kat kat fazlasıdır bunun sebebi ise tüm dünyada yaygınlaşan internet ve internet araçlarıdır. Değişen dünyada gelişmeler ile sunulan imkânlar artmakta ve uzaklar yakın olmaktadır. İnternet ve internet araçlarının bu kadar yaygınlaştığı bu dönemde kullanıcılar ile ilgili bilgiler ne durumda olduğumuzu bize daha iyi anlatacaktır. We are Social

Ülkemizin nüfusu 82 milyondur ve nüfusun %75 i şehirlerde yaşamaktadır. Ülke nüfusunun %50,7 si kadın %49,3 ise erkektir. Yaş ortalamamız 31,4 dür. Ülkemizde kişi başı GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla) 24.412 dolardır. Okuma yazma oranımız %95 tir. SocialSocialSocialSocialSocial 

Dünyada 7.75 milyar insan yaşamakta ve bu insanların 5.19 milyonu bireysel cep telefonu kullanıcısıdır. Dünyada 4.54 milyon kişi ise internet kullanıcısıdır. Yani dünya nüfusunun %59’u internete ulaşmaktadır. Aktif sosyal medya kullanıcısı sayısı ise 3.8 milyondur. Bu rakamdan dünya nüfusunun %49’una tekabül etmektedir. SocialSocialSocialSocial  

Ülkemizde ise rakamlar şu şekildedir;
  • Nüfusumuzun %74’ü internet kullanırken bu rakam dünya ortalaması olan %59’un üstündedir.
  • İnternette zaman harcama ortalamamız ise 7 saat 29 dakikadır. Bu rakam dünya ortalaması olan 6 saat 43 dakikanın üstündedir.
  • İnsanlarımız internette harcadıkları 7 saat 29 dakikanın 4 saatini mobil internet araçları ile gerçekleştirmektedir. Mobil internet harcama süremiz olan 4 saat dünya ortalaması olan 3 saat 22 dakikanın üstündedir. SocialSocialSocialSocialSocial 

3.8 milyon aktif sosyal medya kullanıcısının olduğu düşünüldüğü zaman kullanıcıların çok büyük anlamlı veriler ortaya koyacağı aşikardır. Bu durumu ayrıntılı ele almak gerekirse rakamlar şu şekildedir. Sosyal medya kullanıcılarının 3.75 milyonu mobil telefon ile hesaplarına erişim sağlamaktadır. Bu rakam aktif sosyal medya hesabı olanların %99’una karşılık gelmektedir.  Sosyal medya kullanıcılarının %97’si sosyal medya hesaplarını arkadaşlarını takip etmek ve onlarla mesajlaşmak için kullanıyor. Sosyal medyada geçirilen süre 2 saat 24 dakikadır. Sosyal medya kullanıcılarının %43’ü ise sosyal medyadan alışveriş yapmaktadır.  Dünyada en çok kullanılan sosyal medya hesapları ise Facebook, Youtube ve Whatsapp’dır. SocialSocial

Ülkemizde ise rakamlar şu şekildedir;
  • Nüfusumuzun % 64’ü sosyal medya hesabına sahiptir. Bu oran dünya ortalaması olan %49’un üstündedir. 
  • Ülkemizin sosyal medyada geçirdiği süre ortalama 2 saat 51 dakikadır. Bu rakam dünya ortalamasının üstündedir. 
  • Ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformu ise Whatsapp’dır. SocialSocialSocial 

Cep telefonu günümüzün en çok kullanılan elektronik aletlerindendir. Cep telefonu ile ilgili rakamlar ise şu şekildedir. Dünyada 5.19 milyar cep telefonu kullanıcısı vardır. Bu rakam dünya nüfusunun %67’sine karşılık gelmektedir. Kullanılan cep telefonları ( hat takılı olan ) sayısı ise 7.95 milyar cep telefonu vardır. Bu rakam dünya nüfusundan fazladır. Kullanılan cep telefonlarının %73’ü akıllı cep telefonu iken %23.5’i normal cep telefonudur. Geriye kalan %3.5 ise tablet veya çağrı cihazı gibi diğer elektronik cihazlardır. Telefonlarla geçirilen ortalama süre  3 saat 40 dakikadır. Bu süre geçen yıla göre %10 artış göstermiştir. Telefonlar ile geçirilen sürelerin %91 mobil uygulamalar aracılığıyla olmaktadır. Geriye kalan n%9 ise telefon özelliklerini kullanarak olmaktadır. Telefon kullanarak geçirilen sürenin %50 iletişim kurmak için iken %21’i video izleme %9 oyun oynama ve %19’u diğer işlemler içindir.

Sonuç olarak insanlar her geçen gün teknoloji ile daha fazla vakit harcamakta ve ona kolay ulaşmak istemektedir. Bu durum başta toplum hayatı olmak üzere ticareti kökten değişikliğe götürmektedir. Günümüzü anlayıp geleceği okumak isteyenler insanların davranışlarını iyi analiz etmek durumundadır. Yukarıda ki veriler göz önüne alındığı zaman insanların gün içinde en fazla meşgul olduğu olgunun elektronik aletler ve bu aletler ile erişilen içerikler olduğu ortadır. Bu durumda insanların davranışları bir anlam ifade etmektedir. Bu anlamı yakalayanlar gerek toplum yönetiminde gerek ise ticarette başarılı olacaktır. 

Raporun ayrıntılı haline www.datareportal.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ne düşünüyorsun?

Yazar

5S Tekniği Nedir ?

Veri Depolamada Skyrmionlar