içinde

SMED Nedir?

SMED Nedir?

SMED(Sıngle Minute Exchange of Die), setup süresini 10 dakikanın altına düşürmek için kullanılan yöntemdir.

Seri üretimin yapıldığı yıllarda, üretici aynı ürünü uzun süreler boyunca üretip stok yapıyordu. Müşteri ise ihtiyacı olan ürün stokta varsa ihtiyacını karşılayıp gidiyordu. Ancak ihtiyacı stokta yoksa ürünü uzun zaman beklemek zorunda kalıyordu. Zamanla ürün çeşitliliğinin artmasıyla az adetli küçük partiler halinde üretim yapılmaya başlandı.

SMED yönteminin amaçlarına bakacak olursak;

  • Küçük parti büyüklüklerinin uygun hale getirilmesi
  • İmalat içi sürenin azaltılması
  • Tek seferde yapılan makine ayarı ve hazırlık işlemi
  • Makine durma süresini azaltmak

Genel olarak hazırlık zamanı, bir iş veya işlemi gerçekleştirmek için makine, insan gibi bir kaynağı hazırlamak için kullanılan süre olarak tanımlanır. Hazırlık maliyeti ise işin başlaması için kullanılan bu kaynakların ayarlanma maliyetidir. SMED hazırlık maliyetlerini azaltmak için geliştirilen bir yöntemdir. Hazırlık maliyetini azaltmak ise hazırlık zamanının kısaltılması ile mümkün olmaktadır.

SMED yönteminde, hazırlık işlemleri iki gruba ayrılmaktadır. Makine çevrimdışıyken gerçekleştirilen ve bu nedenle üretimi yavaşlattıkları için en aza indirilmesi gereken iç faaliyetler. Ve makine çalışırken gerçekleştirilen dış faaliyetler.

  • İç Değiştirme Faaliyetleri: Makinenin çalışmadığı zamanda yapılan faaliyetlerdir.
  • Dış Değiştirme Faaliyetleri: Makine çalışırken yapılabilen faaliyetlerdir.

SMED yöntemi dört adımdan oluşmaktadır:

1. Hazırlık sürecini haritalandırma

Bu adımda mevcutta uygulanan hazırlık sürecinin nasıl yürütüldüğü araştırılmalıdır. Operatörlerle görüşülür ve gözlem yapılarak hazırlık sürecine ait işlemler listelenir. Bunu standart zamanların belirlenmesi için zaman ve hareket etüdü çalışması izler.

2. Faaliyetlerin iç değiştirme ve dış değiştirme olarak ayrılması

Listelenen faaliyetlerden hangilerinin makine çalışmadığı zamanda yapıldığı, hangilerinin makine çalışırken yapıldığı gözlenerek faaliyetler, iç değiştirme ve dış değiştirme unsurları olarak iki sınıfa ayrılır.

3. İç değiştirme faaliyetlerini dış değiştirme faaliyeti haline getirme

Bu aşamada takımların iyileştirilmesi, bazı kurulum faaliyetlerinin yok edilmesi ya da iyileştirilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Makinenin ya da hammaddenin önceden ısıtılması, standart prosedürler uygulanması bu adıma örnektir.

4.İç ve dış değiştirme faaliyetleri kolaylaştırılması

Bu adımda, operatörün aletleri, kalıpları arama, bulma, taşıma, ayarlama ve kontrol gibi faaliyetleri iyileştirilerek dış unsurlar, bir cihazda birden fazla kurulum yaparak, elle bağlama ve sabitlemeden kaçınarak da iç unsurlar geliştirilir

Formula 1 araçlarının tekerleklerinin değiştirilmesi güzel bir SMED örneğidir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Adeta Bir Kale: ARMA 8×8

Tahtakuruları Romalılarla Birlikte Britanya’ya Gelmiş