içinde

Güdümlü Mühimmatın Kalbi:Isıl Pil

Güdümlü Mühimmatın Kalbi:Isıl Pil

Isıl piller, yüksek güç yoğunluğu gerektiren askeri uygulamalar başta olmak üzere, güdüm kitlerinde, tapalarda, füze ve roketlerde, akustik aldatıcı/yanıltıcı sistemlerde, torpidolarda, topçu mühimmatında, uçak acil durum koltuk fırlatma sistemlerinde ve uzay araçlarında kullanılan tek kullanımlık enerji kaynaklarıdır.

Isıl pillerin ilk örnekleri II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim insanları tarafından geliştirilerek V2 roketlerinde kullanıldı.

Isıl piller, yapılarındaki ateşleyicinin ateşlenmesi sonucu, pil iç sıcaklığının yüksek değerlere ulaşması ve anot ile katot malzemeleri arasında katı halde bulunan elektorilitin eriyik hale gelerek iyonik iletkenlik kazanması ilkesine göre çalışır. Maliyeti yüksek olan güdümlü mühimmatın elektronik ve mekanik sistemlerinin tüm enerji ihtiyaçlarını karşılayan ısıl piller, mühimmatın alt bileşenlerinin işlev görmesini sağlayan en kritik bileşenlerden biri olarak değerlendiriyor. Bu nedenle tasarlanan ısıl pillerin her türlü zorlu çevresel koşula dayanıklı olması ve o koşullarda sorunsuz çalışması gerekiyor.

Türkiye’de Isıl Pil Teknolojisinin Gündeme Gelişi

Tamamen yerli imkanlarla üretilen ısıl pillerin tasarım, üretim ve test çalışmaları TÜBİTAK SAGE tarafından başarıyla gerçekleştiriliyor. Yurt içinde yürütülen güdümlü mühimmat projelerinde güç kaynağı olarak kullanılan ısıl pillerin temininde yurt dışına bağımlılık, gizlilik, özel ihraç izni gibi sorunların ortadan kaldırılması amacıyla 2002’de laboratuvar ölçeğindeki tasarım çalışmalarıyla başlayan süreç, günümüzde yurt dışına ısıl pil ihracatı gerçekleştiren bir ülke konumuna gelinmesiyle başarılı bir şekilde devam ediyor.

Isıl pil tasarımları, TUBİTAK SAGE bünyesinde gerçekleştirilen özgün bilgisayar yazılımları kullanılarak yapılıyor. Geliştirilen benzetim programları ile ısıl pil performansı bilgisayar ortamında modelleniyor ve gereksinimleri karşılayan tasarım parametreleri belirleniyor. Tasarım seçenekleri detaylı olarak analiz edilerek tasarımın ilgili mühimmatın gereksinimlerini karşıladığı doğrulandıktan sonra, elde edilen sonuçlar yapılabilirlik testleri ile destekleniyor. Özgün tasarım yazılımları ve test sistemlerinin sağladığı imkanlarla farklı uygulamalar için ihtiyaç duyulan ısıl pil çözümleri en doğru ve en hızlı şekilde hayata geçiriliyor. Tasarımı son halini alan ısıl pillerin üretiminin her aşamasında ileri teknolojiler kullanılarak ürün kalitesinin en yüksek seviyede olması sağlanıyor.

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Dacia Spring: En Ucuz Elektrikli Türkiye’de

Popüler Bilim : Sicim Teorisi Nedir?