içinde

Enerjini Sona Sakla: Enerji Depolama

Enerjini Sona Sakla: Enerji Depolama

Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir bölümü kömür, doğal gaz ve petrol gibi konvansiyonel enerji kaynakları kullanılarak karşılanmaktadır. Bunun yanı sıra dünyadaki enerji ihtiyacı her geçen gün artış göstermektedir. Bu durumda konvansiyonel yakıt ihtiyacı da giderek arttırmaktadır.

Öte yandan bahsi geçen konvansiyonel yakıtların rezervleri dünya üzerinde sınırlıdır ve artan enerji ihtiyacına bağlı olarak giderek tükenmektedir. Bu durumda gelecekteki üretim/tüketim dengesinin sağlanmasını tehlikeye düşürmektedir. Bütün bunların yanı sıra konvansiyonel yakıtların kullanılması, sera gazı salınımının önemli oranda artmasına ve buna bağlı olarak küresel ısınma gibi bütün dünyayı etkileyebilecek önemli sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan günümüzde başta güneş ve rüzgar tabanlı sistemler olmak üzere alternatif ve yenilenebilir enerji sistemleri, çevre dostu ve sürdürülebilir bir işletim sağladıklarından dolayı gelecek açısından önemli olarak değerlendirilen enerji kaynakları konumundadırlar.

Ancak bahsi geçen alternatif enerji kaynaklarının birçoğu doğa koşullarına son derece bağımlı durumdadır. Bu nedenle bu kaynaklar ile üretilen enerji sezonluk, günlük ve hatta anlık olarak bile büyük değişimler gösterebilmektedir. Bu durum da üretilen enerjinin genel enerji talebi ile tam olarak örtüşmemesine neden olabilmektedir. Bu açıdan, yükün enerji ihtiyacının her durumda başarı ile karşılanabilmesi için enerji depolama üniteleri oldukça büyük öneme sahiptirler.

Enerji Depolama Amacı

Bir yandan enerjinin kullanıldığı alanlarda oluşan atık enerjiyi depolama (örneğin sanayi ve endüstrideki atık ısının depolanması gibi), diğer yandan yalnız belirli zamanlarda enerji verebilen (örneğin; güneş enerjisi gibi) yenilenebilir enerji kaynaklarının enerjisini depolayarak, enerji temin zamanı ile talebi arasında doğabilecek farkı gidermeye amaçlamaktadır.

Enerji Depolama Yöntemleri
 1. Kimyasal Enerji Depolama     
 • Sulu Tuzlar
 • Hidrojen Depolama
 • Hidrojen Perokside
 • Gaz Gücü
 • Vanadyum Pentaoksi
 • Biyoyakıtlar

 

      2.Mekaniksel Enerji Depolama
 • Hazneli Pompalı Sistemler
 • Sıkıştırılmış Hava ile Enerji Depolama
 • Volanlar

     3.Isıl Enerji Depolama

Isı depolama, enerji verimliliği ve enerjinin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Günümüzde bu konu ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Uygulama açısından kullanılmakta olan başlıca depolama yöntemleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Katılarda depolama
 • Sıvılarda depolama
 • Mevsimsel depolama
 • Kimyasal depolama
 • Faz değişimli maddelerle depolama

4.Elektriksel Enerji Depolama
 • Ultrakapasitörler / Süperkapasitörler
 • Süperiletken Manyetik Enerji Depolama
 • Yakıt Hücreleri
 • Lityum-İyon
 • Kurşun Asit
 • Nikel–Kadmiyum
 • Nikel–Metal Hidrit

 

 

 

 

 • Kaynakça:
  • Anonim, 2012, Elektrik Üretim A. Ş. http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/Enerji Cesitleri.aspx, 21.03.2012
  • Boztepe, M., 2006, “Enerji Depolama”, http://electronics.ege.edu.tr/boztepe/cgibin/load.cgi?gee591_lecture6.pdf, 23.03.2012
  • Broussely, M., Pistoia, G., 2007, Industrial Applications of Batteries, Chapter 2, G. Pistoia, Elsevier, UK

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Kuzey Işıkları

Her Şey Kontrol Altında: SCADA