içinde

Bilişim Suçları

Bilişim Suçları

Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler; eğitimden ticarete, devlet sektöründen özel sektöre, eğlenceden alış-verişe kadar bir çok alanda klasikleşmiş anlayışı değiştirmiş ve hayatımıza yeni bir yaşam tarzı getirmiştir. Teknolojinin efektif olarak kullanılmaya başlandığı günümüzde artık bilgi teknolojilerinin ortaya çıkaracağı yenilik ve değişimlere kendimizi hazırlamamız şart haline gelmiştir.

Hazırlıklı olmamız gereken en önemli konulardan birisi de; suçların teknoloji kullanarak işlenmeye başlamış olmasıdır. Özetlemek gerekirse, teknoloji hayatımıza yeni yaşam tarzına eklemesinin yanında yeni bir suç işleme şekli kazandırmıştır. Düz mantık şu; Suç işleme şekilleri teknolojiye paralel olarak gelişmektedir.

Bilişim suçlarıyla ilgili karşımıza bir çok terim çıkmaktadır; Bilgisayar suçları, dijital suçlar, internet suçları, siber suçlar, ileri teknoloji suçları vb.  Bilişim kelimesi, Bilgisayar ve bilgisayar teknolojileri ile iletişim teknolojilerini kapsadığıdan “ Bilişim Suçları” adı altında toplanmıştır. Yani bilişim suçları terimi kullanıldığında bahsedilen bu teknolojileri kullanarak işlenen bir suç unsuru olduğu unutulmamalıdır.

 

Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması

Bilişim Suçları tanımına uyan konuların sınıflandırılması ve tanımlanmasının yapılması yapılacak olan çalışmalara hazırlık teşkil edecek ve her bir suç tipi daha rahat anlaşılmış olacaktır. Burada suç türleri arasında farkı oluşturacak olan ana etken “suçun işleniş amacı” olmalıdır. Bu tür suçlar hangi yöntemle işlenmiş olursa olsun, hangi amaca hizmet ettiğine bakmak gerektiği kanısındayım. Örneğin bir bilgisayara girmenin çeşitli yolları mevcuttur, virüs, trojan, bug kullanarak gibi, ama asıl önemli nokta “suçun amacı”. Yani bu örnekte olduğu gibi “sisteme girme” eylemi. Kullanılan metotlar ise ancak suçun ağırlaştırıcı sebeplerini oluşturabilir. Mesela bir sisteme girmek için önce bir başka sisteme girmek veya ön hazırlık yapmak maksadıyla bir yazılım oluşturmak (trojan). Suç tiplerine bakacak olursak;

  • Bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim.
  • Sisteme sızılarak bilgisayarda ki bilgilerin yok edilmesi.
  • Bilgisayar yoluyla dolandırıcılık.
  • Bilgisayar yoluyla sahtecilik.
  • Kanunlarla korunan bir yazılımın izinsiz kullanılması.
  • Yasadışı yayınlar

Gibi bir çok suç türünün yanında belirli bir başlık altında belirtilemeyen bazı suç türleri de bulunmaktadır. Bilgisayarın ve teknolojinin hayatımızın her alanına girdiği bu yıllarda yaptığımız her hareketi titiz bir şekilde yapmakta fayda vardır. Biz bir suç işlemek istemesek dahi bizi kullanarak üzerimizden suç işlenebileceği asla unutulmamalıdır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Mercan Transplantasyonu

Geri Dönüşüm Makinesi: Bakteriler