içinde

Atıktan Türetilmiş Yakıt Nedir?

Atıktan Türetilmiş Yakıt Nedir?

Çağımızın süregelen problemlerinden en önemlisi atık oluşumudur. Teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin artışıyla birlikte Dünya’da ciddi bir kirlilik meydana gelmektedir. Çağ ilerledikçe toplum alışkanlıkları değişmektedir. Değişen bu toplum alışkanlıklarını da çevreye duyarlı bir hale getirmek bizlerin elinde. Gelecekte doğal kaynakların varlığını sürdürebilmesi için ve her şeyden önce bir yaşamın kalabilmesi için herkesin alışkanlıklarını ve bakış açısını değiştirmesi gerekmektedir. Sanayi ilerledikçe teknoloji ilerler, bu doğrultuda ham madde ihtiyacı da artar. Ham madde ihtiyacı ile birlikte doğal kaynakların geri kazanımına eğilim gösterilmesi şartı doğdu. Nüfusta artışın olması ile  yeni bir arayışa sürüklenmekteyiz. Bu arayışlardan biri de Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisleri’dir.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Üretimi

Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisleri Nedir?

Atıktan türetilmiş yakıt (ATY) anlamındaki RDF (Refused Derived Fuel), evsel ya da endüstriyel atıkların ayrıştırılmasından geriye kalan atıkların, belirli bir prosesten geçirilmesi ile, beraber yakma tesislerinde fosil yakıtlara alternatif olarak kullanılması anlamına gelmektedir.

Paris Anlaşması’nda karbon emisyonlarının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler yapılmalıdır.

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) ÜretimiTürkiye’de ATY tesislerinde eksiklik olduğunu görmekteyiz. Sanayi ve teknoloji geliştikçe ortaya çıkan atıklar da ona göre değişim göstermektedir. Geri kazanımı sağlanabilir atıklar olduğu gibi sağlanamayan atıklar da varlığını korumaya devam etmekte. Sanayinin gelişmiş olduğu ATY tesislerinin yetersiz olduğu bölgelerde tesis oluşumu için devletin destek vermesi gerekmektedir. Çünkü hem ülke ekonomisinin gelişmesine hem de küresel iklim krizinde ilerleme kat etmeye fayda sağlayacaktır.

Ülke Ekonomisine Faydaları

Bu enerji faktörü ciddi bir stratejik avantaj sağlamaktadır. Dışa bağımlı oluşumuzu kayda değer oranda azaltacak olup ekonomiye can verecektir. Ülke politikalarında enerji ekonomik güç olarak anılmaktadır.

Kullanılan atığın kaynağı, cinsine ve içeriğine bağlı olarak elde edilen net enerji değişiklik göstermektedir:

  • Endüstriyel atıklar: 3500-4000 kcal/kg
  • Evsel atıklar: 3000-3500 kcal/kg

Yerli kömürün 2000 kcal/kg olduğunu varsayarsak, ATY’den elde edilen yakıt miktarı az değildir. Özellikle evsel atıklarla alakalı oluşuma doğru ilerlediğimiz ve geleceğe dair bize sıkıntı haline gelecek olan atık türlerine çözüm üretmek için ciddi bir olanaktır.

ATY ile ilgili bir eğilimin yakın zamanda olmasını umut ederek daha yeşil bir dünya ve ekonomisi güçlü bir Türkiye için harekete geçmeliyiz…

Referanslar:
  1. https://www.sureko.com/
  2. https://www.resizenow.com/
  3. https://www.turkcimento.org.tr/
  4. https://ekolojikenerji.com.tr/

Ne düşünüyorsun?

Yazar

BeElectric-01 İtalya Yolcusu

Nüfuz Edici Bomba (NEB)