içinde

Anahtarlama Teknikleri

Anahtarlama Teknikleri

Büyük bilgisayar ağlarında gönderici ile alıcı arasındaki veri iletiminde birden fazla yol vardır. Bu noktada en iyi yolu belirleyen  yöntemlere “anahtarlama teknikleri” denir. Bu teknikler birebir iletişimde, sistemleri birbirine bağlarlar.

Yaygın olarak 3 farklı anahtarlama tekniği vardır. Bu anahtarlama teknikleri şu şekildedir:

 • Paket Anahtarlama
 • Devre Anahtarlama
 • Mesaj Anahtarlama

anahtarlama-teknikleri-şeması

Anahtarlama Teknikleri Şeması

Devre Anahtarlama

İki farklı ağ düğümünün, kendi aralarında iletişim kurmadan önce ağ üzerinden özel bir iletişim kanalı (devre) oluşturduğu bir telekomünikasyon ağı yöntemidir. İletişim bir kez kurulduktan sonra, sonlandırılana kadar oluşturulan devre var olmaya devam eder.

 1. Devrenin kurulması
 2. Veri transferi
 3. Devre bağlantısının kesilmesi

Devrenin kurulumu aşamasında öncelikle iletişim kuracak olan iki uç nokta (düğüm=gönderici-alıcı) arasına özgü özel bir devre kurulur. Sonrasında gönderici ve alıcı kendi aralarında kurulan devreyi onaylayan birer mesaj gönderir. Gönderici, alıcıya istek mesajını gönderir. Daha sonra alıcı, gelen istek doğrultusunda göndericiye bağlantının kurulduğuna dair alındı mesajını göndericiye yollar.

Veri transferi aşamasında ise veri (ses, görüntü, metin v.b), göndericiden (kaynak) alıcıya (hedef) iletilir. İletim süresi boyunca, devre içerisinde kurulan bağlantı bozulmadan, veriler gönderilmeye devam eder.

Devre bağlantısının kesildiği durumda, gönderici veya alıcı noktalarından biri diğerine iletişimin kesilmesini başlatan bir mesaj gönderir. Mesaj alındıktan sonra, devrenin içerisinde kurulan ara bağlantılar da dahil olmak üzere devre bağlantısı son bulur.

Bu anahtarlama tekniğinin bazı avantaj ve dezavantajları bulunur. Bu avantajlardan örnek verecek olursak, iletişim kanalı gönderici ve alıcı arasında önceden tahsis edilmiştir. Veriler sabit bir hızda yol alır. Buna karşılık tahsis edilen yolun kullanılması verimsizdir. Çünkü yol bir kez oluşturulunca, hiç bir veri aktarılmadığı durumda yolun kapasitesi boşa harcanır.

Kaynaktan(A) hedefe(B) devre anahtarlama tekniği

Mesaj Anahtarlama

Mesaj Anahtarlama, bir mesajın eksiksiz bir birim olarak aktarıldığı, saklandığı ve ara düğümler aracılığıyla iletildiği bir anahtarlama tekniğidir. Teknikte gönderici ve alıcı arasında özel bir yol kurulması gerekmez ve mevcut olan bilgilere dayalı olarak mesaj ara düğümler üzerinden yönlendirildiği için dinamik bir yönlendirme sağlanır.

Her düğüm, mesajın tamamını saklar ve ardından bir sonraki düğüme iletir. Bu anahtarlama tekniği, her mesajı bağımsız bir varlık olarak ele alır.

mesaj-anahtarlama-şeması

Kaynaktan (A) hedefe (B) mesaj anahtarlama tekniği

Paket Anahtarlama

Bu teknikte öncelikle paketler mümkün olan en kısa yolu tercih etmeye çalışır. Tüm paketler yolun sonunda yer alan alıcı tarafta doğru sırayla tekrar birleşirler. Alıcı tarafa paketler doğru bir şekilde gelirse, göndericiye paketlerin geldiğine dair bir onay mesajı gider. Ancak paketler eksik veya bozuk bir şekilde geldiğinde alıcı, göndericiye bir uyarı mesajı iletir.

Kaynaktan(A) hedefe(B) paket anahtarlama tekniği

paket-anahtarlama-şeması

Paketlerin kaynaktan(Host 1) hedefe(Host 2) iletilmesi

Paket Anahtarlama Yaklaşımları:

Datagram paket ve sanal devre olmak üzere, paket anahtarlama tekniğinde 2 farklı anahtarlama yöntemi bulunmaktadır. Datagram anahtarlama, paketin bağımsız bir varlık olarak kabul edildiği bir anahtarlama yöntemidir. Diğer bir yöntem olan sanal devre anahtarlama ise bağlantı yönelimli bir anahtarlama yöntemidir. Bu anahtarlama durumunda mesajların gönderilmesinden önce, planlı bir yol vardır.

Paket Anahtarlama ve Devre Anahtarlama Karşılaştırması:

Kaynakça ve İleri Okuma:
 • avinetworks.com/glossary/packet-switching/#
 • elprocus.com/what-is-circuit-switching-diagram-advantages-disadvantages/
 • javatpoint.com/computer-network-switching-techniques
 • techtarget.com/searchnetworking/definition/circuit-switched
 • www.apposite-tech.com/blog/packet-switching-vs-circuit-switching/
 • tr.fondoperlaterra.org/comdifference-between-circuit-switching-and-packet-switching-59

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Alper Gezeravcı’nın Dünya’ya dönüşü bir kez daha ertelendi

Covid Avcısı