içinde

Nükleer Füzyon Enerjisi ve Çin Yapay Güneşi

Nükleer Füzyon Enerjisi ve Çin Yapay Güneşi

Güneş; dünyamızın en büyük enerji kaynağıdır. Bütün yaşamsal faaliyetlerimiz güneşin hayat veren enerjisi sayesinde devam eder. İnsanlar için, hayvanlar için, bitkiler için ve ekosistem için vazgeçilmezdir.  Kütlesinin % 73′ ü Hidrojen atomlarından,  % 25′ i Helyum atomlarından kalan % 2′ lik kısmı da diğer elementlerden  oluşur. Peki bu bitmez tükenmez enerjinin kaynağı nedir? Enerji bazen Nükleer fizyon tepkimelerinde olduğu gibi atomların parçalanmasıyla, bazen de Nükleer füzyon tepkimelerinde olduğu gibi hafif atomların birleşip daha ağır atomları oluşturmasıyla açığa çıkabilir. Atomların birleşmesiyle açığa çıkan enerji parçalanmasıyla açığa çıkan enerjiden çok daha fazladır. İşte Dünya’ da ki yaşamın kaynağı olan Güneşin de enerji kaynağı çekirdeğinde gerçekleşen bu Nükleer füzyon tepkimeleridir.

Güneş; çok büyük kütle çekim kuvvetine sahiptir. Var olan bu enerji sayesinde çekirdekte bulunan hidrojen atomları Güneşin kütle çekim kuvvetinden kaçamayıp bir araya gelerek Helyum atomlarını oluşturur. Bu olay sonucunda ise E = mc2 formülüne göre devasa bir enerji açığa çıkar.

 

Çin’de Bir Proje: EAST Projesi

Çin’ in gerçekleştirdiği ve birçok gelişmiş ülkenin destek verdiği EAST projesi de tam olarak bu mantığa dayanmaktadır. Güneşte gerçekleşen nükleer füzyon tepkimeleri taklit edilerek dünyada ki enerji probleminin çözülmesi hedeflenmektedir. Fakat güneşin çekirdeğinde gerçekleşen bu tepkimeyi dünyada sağlayabilmek çok zor. Güneş, atomları bir araya getiren çok büyük bir kütleye ve enerjiye sahip. Bu da demek oluyor ki atomları bir araya getirip enerji elde edebilmek için bizimde çok büyük bir güce ihtiyacımız var. Bunu gerçekleştirecek olan ise EAST projesinin açılımında yer alan Tokamak yani manyetik bobinli toroidal oda. Tokamak çok yüksek sıcaklıkta çekirdeğinden ayrılan elektronların plazma haline geçerek birleşip enerji oluşturabileceği bir ortam sağlıyor. Açığa çıkan enerji Tokamak reaktörü duvarlarında tutularak enerjinin korunması sağlanıyor. Bugüne kadar yapılan deneylerde elde edilen enerjiden çok daha fazla enerji harcanmıştı. Ancak Çin son yapılan çalışmalarda Güneş çekirdeğinde ölçülen 15 milyon ºC sıcaklığı 70 milyon ºC ye çıkarak tam 17 dakika boyunca bu sıcaklığı korumayı başardı. Yani harcanan enerjiden fazlasını üretebilmek için sağlam bir adım atıldı.

Kaynakça
  • bilimfili.com
  • www.ntv.com.tr
  • tr.wikipedia.org
  • www.youtube.com

 

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Fore Kazık

Hisar-A Hedefini Başarıyla Vurdu