Menü
içinde

Yunanistan’da Hadrianus’un Yaptırdığı Su Kemeri Bulundu

Yunanistan’daki Corinth kenti yakınlarında, Hadrianus’un 1.800 yıllık su kemerinin bir kısmı ve nadir Yunan sikkeleri ortaya çıkarıldı.

Muazzam su kemeri, 80 km uzaklıktaki bir gölden Corinth şehrine su taşımak için ikinci yüzyılda inşa edildi.

Yunanistan’daki arkeologlar, antik dünyanın en büyük hidrolik projelerinden birinin bir kısmını ortaya çıkardılar: Roma imparatoru Hadrianus’un Corinth şehrine su sağlamak için inşa ettiği su kemeri.

Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, su kemerinin kalıntıları Ekim ayında Corinth’in birkaç kilometre güneyindeki antik bir Yunan kasabası olan Tenea arkeolojik alanında yapılan kazılar sırasında keşfedildi.

MS 117-138 yılları arasında Roma İmparatorluğu’nu yöneten Hadrianus, şehrin batısındaki tepelerdeki Stymphalia Gölü’nden 80 kilometreden fazla su taşımak üzere su kemerinin inşa edilmesini emretmişti.

Su kemerleri Yunanistan’da zaten biliniyordu ve Hadrianus da Atina’ya su sağlamak için bir tane inşa ettirmişti. Ancak Hadrianus’un yaptırdığı Corinth’e giden su kemeri antik yazarlar tarafından anıtsal bir eser olarak anılıyor.

Su kemerinin keşfedilen yeni bölümü, 30 metrenin biraz üzerinde uzunlukta ve bir nehir boyunca kuzeyden güneye doğru uzanıyor. Taş ve harçtan yapılmış yarım daire çatıyla örtülü bir kanaldan oluşuyor.

Dış duvarların yüksekliği 3,2 metreden fazladır ve suyun aktığı iç alan yaklaşık 60 santimetre genişliğinde ve 1,2 metre yüksekliğinde.

Nadir sikkeler

Corinth, Antik Yunan’ın en büyük şehirlerinden biriydi. Atina’nın yaklaşık 70 km batısında, Mora Yarımadası’nı Yunanistan’ın geri kalanına bağlayan büyük kıstağın uzak tarafında yer alıyor.

Arkeologlar ayrıca Tenea’da Geç Arkaik dönemden (kabaca MÖ 8. ila 5. yüzyıllar) Helenistik döneme (kabaca MÖ 2. ve 1. yüzyıllar) kadar uzanan ve Yunan kahramanları veya tanrıları için ibadet yerleri içeren bir bina kompleksinin keşfedildiğini duyurdu.

Ayrıca taşınabilir bir kil sunağın yanında 29 nadir gümüş sikke, minyatür bir vazo ve bir at ve binici heykelciği buldular. Sikkeler MÖ 6. yüzyılın sonlarına tarihleniyor ve farklı antik Olimpiyat Oyunları sırasında Olympia’da basılan üç gümüş stater de dahil olmak üzere şimdiye kadar bulunmuş en nadir antik Yunan sikkelerinden bazılarını içeriyor.

Sikkeler, bölgenin dini kullanımıyla bağlantılıydı ve 2022 yılında yapılan kazılarda kadın ve hayvan heykelciklerinin de dahil olduğu kanıtlar bulundu.

Son kazılarda ayrıca, Roma egemenliğinin erken döneminde, MÖ 1. yüzyıldan sonra inşa edilmiş, aralarında fırınlar ve zeytin sıkma makinesinin de bulunduğu yapılar, gösterişli taş mezarların bulunduğu Roma döneminden kalma bir mezarlık ve yaklaşık olarak MÖ 2.600 ila 2.300 yılları arasındaki Tunç Çağı’na ait olduğu düşünülen tarihöncesi bir yerleşimin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

Bu en eski yerleşime ait eserler arasında obsidiyen aletler, hayvan figürinleri ve büyük miktarlarda kaliteli çanak çömlekler yer alıyordu. Çanak çömleklerin çoğunun Yunanistan’ın Aegina, Attika, Argolida ve Corinth bölgelerinden ithal edilmesi, yerleşimin bu alanlarla kurduğu ticari bağlantıları gösteriyor.

Live Science. 17 Ocak 2024.

 

Yazar

Exit mobile version