içinde

Yapay Zeka Araştırmalarında Çin, ABD’yi Geride Bırakma Yolunda

Yapay Zeka Araştırmalarında Çin, ABD’yi Geride Bırakma Yolunda

Yapay
zeka alanındaki akademik araştırmalarda en çok atıf alan araştırmalarda Çin’in
ABD’yi geçme yönünde olduğu bildirildi.

ABD’de bulunan Allen Yapay
Zeka Enstitüsünün, Semantic Scholar Project tarafından toplanan bilgilere
doğrultusunda, Çin’in yapılan yapay zeka hakkındaki bilimsel araştırmalar ve en
çok atıf alan makale sayısı açısından gelecek yıllarda yapay zeka konusunda
ABD’yi geçeceği tahmin ediliyor.

1982-2018 yılları arasında
toplanan bilgiler kapsamında ve var olan artış eğilimleri doğrultusunda
geleceğe yönelik tahminler, yapay zeka konusunda Çin’in dünyada en çok atıf
almakta olan ve yüzde 50’lik bölümde bulunduğu makale sayısı önümüzdeki
yıllarda ABD’ye yetişmesi bekleniyor.

Çin’in
en fazla atıf alan yüzde 10’luk dilim içindeki makalelerinin önümüzdeki yıl,
yüzde 1’lik dilim içindeki makalelerinin ise 2025 itibarıyla ABD’de üretilmiş
makaleleri geçeceği tahmin ediliyor.

ABD’nin
en fazla atıf alan yüzde 10’luk dilimdeki makale oranı 1982 yılında yüzde 47
iken, 2018 sonunda yüzde 29’a geriledi. Öte yandan Çin’in yüzde 10’luk
dilimdeki payı 1982 yılında yüzde 1’den azken, 2018 sonunda yüzde 26,5’e kadar
çıktı.

Çin’de yapılan yapay zeka konulu makalelerin sayısı, ABD’yi
2006 yılında geçmişti. Ancak ileri
teknolojiyi konu edinen bilimsel çalışmaların etkinliği atıf miktarına bağlı
değerlendirildiği için, ülkenin o alandaki başarısı atıf alan makalelerinin
oranı ile ölçülüyor.

KAYNAK: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/cin-yapay-zeka-arastirmalarinda-abdyi-geride-birakma-yolunda/1418279

Ne düşünüyorsun?

Yazar

FOD (Yabancı Madde Hasarı): Havacılık ve Savunma Sanayii İçin Kritik Husus

Julia Programlama Dili ve Özellikleri