içinde

Hüseyin Doğan'ın kaleminden…

Hacı Bektaş Veli, Bektaşilik, Kızılbaşlık ve Tahtacılar hakkında 1880 yılından 1940 yılına kadar yaklaşık yüz yıldan bu yana araştırmalar yapmış olan Alman Şarkiyatçıların (Dr.Georg JAKOP-Dr.Felix Von LUSCHAN ve Dr.Edmund NAUMANN) çalışmalarını yoğun emek gerektiren bir çabayla derlemek ve çevirisini yapmak suretiyle yayına hazırladığınız ”19. Yüzyılda Alman Şarkiyatçıların Bektaşilik Serüveni Bektaşiler Tahtacılar Kızılbaşlar” adlı kitabınızı okudum.İncelemeye ve gözleme dayanan bu çalışmanızın birçok öğretici ve aydınlatıcı belge sunması açısından önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum.

Kitabınızın sonunda 5.bölümde Alman Kaynakları Üzerine-Kaynak Arama Metodoloji başlığı altında Alman litaratüründe Bektaşi teması ile ilgili toplam 41 kaynağa yer vermiş olmanız Batılı bilim adamlarının Alevi-Bektaşi toplumu üzerine yapılmış çalışmalarının gün ışığına çıkartılması bakımından çok büyük anlam ve önem ifade ettiğini düşünüyorum.

Alevi-Bektaşi toplumunun tarihi ve kültürünün toplumsal bilince taşınması ve yeterince anlaşılması bakımından çok önemli bir katkı sunduğunuzu düşünüyorum.

Bu bakımdan ortaya koyduğunuz bu emek ve çabanızın anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum.

Emeğinize,yüreğinize ve bilincinize sağlık.Bu vesileyle size sayğılarımı iletiyorum…

05.01.2014 / Hüseyin Doğan / Ankara

Ne düşünüyorsun?

Yazar diwun

Ali İhsan UĞUZ"un kaleminden

Alman şarkiyatçılar ve Bektaşilik / Alper ÇEKER