içinde

Hatay’da Bulunan Tethys Mozaiği

Seleucia Pieria (Samandağ) antik kentinde bulunan Tethys Mozaiği, MS 3. yüzyıla tarihleniyor. 1930’lu yıllarda bulunan eser, günümüzde Hatay Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Mozaiğin merkezinde tek olarak yer alan Tethys, yarı uzanmış biçimde sol omzuna dayadığı dümen, sağ eliyle tutuğu Ketos ve saçlarının üzerinden yükselen bir çift kanat ile tasvir ediliyor. Tanrıçanın belden aşağısı himation ile örtülü, sol kolunu amphoraya dayamış biçimde görünüyor. 

Yüzü ince ve uzun, gözleri küçük, dudakları ise renksiz tasvir edilen Tethys’in solunda ve sağında Eros figürleri, çevresinde ise balık betimleri yer alıyor. Tethys’in yanında Okeanos olmadan betimlenmesi, Yunan mitolojisinde denizin kişileştirmesi olan Thalassa ile özdeşlemeye başladığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Her şey Evren’in kayıp yüzde 95’ini bulmak için: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı yetmedi, Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı lazım

Aerodinami Nedir?