içinde

Geleceğin Elektrik Kaynağı: Bakteriler

Geleceğin Elektrik Kaynağı: Bakteriler

Bilim insanları
son yıllarda, bakterilerin kendi metabolizma artıkları sonucu ürettikleri elektrik
akımını yakalamak üzerine çalışıyorlar. Bu çalışmalar sonucunda bilim insanlarının
amacı bakterilerin ürettiği enerjiden, daha verimli elektronlar elde ederek
bakterinin kalın hücre duvarından çıkaracak bir molekül elde etmekti.

Lord Üniversite’sinde son yapılan deneyler sonucunda bakteriden elektronlar alınıp bir elektroda aktarılarak elektrik akımı elde edildi ve elektronları bakterinin kalın hücre duvarından çıkarmak için redoks polimeri olarak bilinen yapay polimer geliştirildi.  Bu çalışma “Bakterilerde hücre dışı elektron transferinde bir atılım” olarak değerlendiriliyor. Hücre dışı elektron transferi ise bakterilerin kendi hücrelerinin dışında üretebilecekleri akımı ifade etmektedir. İncelenen bakteri türü hayvanların ve insanların bağırsağında bulunan Enterococcus faecalis’tir.

Fotosentez yapan bakterilere bakarsak ışığa maruz kaldığında elektrik enerjisi üretirler ve bu durum bilim insanları tarafından gelecekteki yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek durumda olduğu görülüyor.

Bu çalışmalar
sonucunda bakterilerin kendi aralarında nasıl iletişim kurduğu da daha
anlaşılır hale geldi. Araştırmacılara göre bakteriler kendi aralarında veya
moleküller arasında haberleşirken hücre dışı elektron transferini kullanıyor.

Peki bakterilerin
nasıl iletişim kurduğunu anlamak neden önemli?

Bakteri veya diğer
mikroorganizmaları tanımak; biyoyakıtları üretmek, atık suları arıtmak,
sentezlenmesi zor olan moleküller üretmek, karbondioksiti daha kullanışlı forma
dönüştürmek açısından oldukça değerlidir.

KAYNAKÇA

Following Nature
Yayını

Chemeurope.com

Ne düşünüyorsun?

Yazar

Grafen: Çelikten Güçlü, Kağıttan Hafif

Fiber Optik İletişim Nedir?