Menü
içinde

Fore Kazık

Fore Kazık

İnşa edilen yapılarda, yapıya gelen yük ve gerilimler taşıyıcı sistemler ya da destek elemanları tarafından o yapının zeminine aktarılmaktadır. Yük ve gerilimin aktarıldığı bu zeminlerin de kendisine ait bir taşıma gücü ve dayanımı olması gerekmektedir. Bu taşıma gücü ve dayanıma yeterince sahip olmayan zeminler güçlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizde de yaygın bir kullanıma sahip olan fore kazık uygulamaları zemin güçlendirme yöntemlerinden bir tanesidir.

Fore Kazık Uygulaması

Fore kazık, ağır dikey yüklere sahip yapıları desteklemekte ve bir nevi betonarme temel görevi görmektedir. Bu kazıklar, çeşitli yöntemlerle zemine döşenen, betondan yapılmış silindirik gövdelerdir. Yükü, yeterli taşıma kapasitesi ile alttaki zemine veya kaya katmanlarına aktarır ve bu sayede yapının oturmasını azaltmaktadır.  Temel sistemlerine ek olarak, toprak tutma için yapısal yeraltı duvarları oluşturmak için fore kazıklar kullanılmaktadır. Kazıklar, aralarında 75 ila 150 mm olacak şekilde (bitişik kazıklı duvar) birbirine yakın yerleştirilebilir veya genellikle yeraltı suyunun hareketini kontrol etmek için kullanılan kazıklı duvar oluşturmak için üst üste gelecek şekilde yerleştirilebilirler. Fore kazıklar, inşaat sırasında minimum titreşimin ön koşul olduğu alanlarda oldukça yaygın kullanılmaktadır. Ayrıca tavan boşluğunun sınırlı olduğu, kazıkların derinliğinin aynı kaldığı ve savrulma riskinin olmadığı yerlerde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra özellikle dengesiz veya zorlu toprak koşulları için çok uygun olmaktadır.

Bitişik Kazıklı Duvar

Fore Kazık Aşamaları
 • Uygulama, fore kazık makinesi kullanılarak zemine dikey bir delik açılarak başlamaktadır.
 • Delinen kazıklar 62 m derinliğe ve 2,5 m çapa kadar çıkabilmektedir.
 • Açılan deliğe, kazık için bir demir donatı kafesi yerleştirilmekte ve ardından betonla doldurulmaktadır.
 • Kazığın üst kısmı, üstyapının inşa edilebilmesi için ya bir temel ya da zemin seviyesine yakın bir kazık başlığı ile kapatılmaktadır.

Fore Kazık İmalat Aşamaları

Uygulanma Durumları
 • Mevcut binalara yakın derin kazıların güvence altına alınmasının yanı sıra şevlerin stabilize edilmesi ve istinat edilmesinde kullanılmaktadır.
 • Tünel açma, yol veya köprü inşaatı gibi çeşitli altyapı projelerinde ve taşkın korumasında uygulanmaktadır.
 • Bir kazı çukurunun yanında veya bitişik binaların yakınında, genellikle zemin ankrajları veya toprak çivileri gibi diğer tekniklerle birlikte zemini korumak için kullanılmaktadır.
 • Heyelanları önlemek veya mevcut binaları korumak için şev stabilizasyonu için uygulanmaktadır.
 • Taşıma gücü ve dayanımı yetersiz olan zeminleri güçlendirmek için uygulanmaktadır.
Kaynakça
 • theconstructor.org
 • www.thebalancesmb.com

Yazar

Exit mobile version