Menü
içinde ,

En Güçlü 4 Türk-İslam Devleti

 Türkler tarih boyunca birçok devlet kurmuş ve bir çok devlet yıkmışlardır. Bu devletlerden bazıları uzun ömürlü olmayı başarmıp dünyaya hükmederken bazıları daha kısa ömürlü sıradan devletler olarak kalmışlardır. Tarih boyunca kurulmuş en güçlü 4 Türk-İslam devleti makalemizde yer almaktadır. 

TİMUR DEVLETİ (1370-1507)


Emir Timur tarafından kurulmuştur, başkenti Semerkand olan dini İslam’dır. Çağatay Türkçesi konuşulur. Kısa sürede topraklarını oldukca genişleten ve Ankara Savaşında Osmanlı’yı mağlup ederek Bursaya kadar uzanan geniş bir coğrafi alana sahip devlettir. Timur’un vefatından sonra hızlı bir şekilde dağılmış ve yıkılmıştır. 

OSMANLI DEVLETİ (1299-1923)1299 yılındı Söğüt ve Domaniç civarında kurulmuş Türk ve Dünya tarihinin en güçlü ve en geniş topraklara sahip devletlerinden biridir. 600 yıldan daha fazla süre cihana hükmetmiş ve büyük savaşlarda zaferler kazanmıştır. Çok güçlü bir teşkilatlanma yapısı olduğu için uzun sürede yıkılmamıştır. Devletin dini İslam’dır ve konuşulan dil Osmanlı Türkçesidir. 1.Dünya savaşının kaybedilmesinin ardından toprakları işgal edilmiş T.C kurulunca da yıkılmıştır.

MEMLÜK DEVLETİ (1250-1517)


Halkı Arap olan ancak iktidarı kölelikten gelen Komutanların olduğu Türk devletidir. En parlak zamanı Baybars dönemidir. Başkenti Kahire dini İslam’dır. Moğolları 2 kez mağlup etmeyi başarmışlardır. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılmıştır, hilafet ve kutsal emanetler Osmanlılara geçmiştir.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1037-1194)Türk tarihinde sınırlarını Orta Asya’dan Marmara, Adalara’a kadar dayatan ilk devlettir. 1071 Malazgirt savaşını kazanmışlardır. Anadolu’nun kapılar Türklere açılmıştır. Dini Sünni İslam’dır.  En parlak zamanı Melik Şah dönemidir.  Melik Şah’ın ölümünden sonra hızlı bir dağılma sürecine girdiler. Ahmet Sencer toprakları birleştirse de devlet eski gücüne bir daha kavuşmadı ve 1194 yılında dağıldı. 

Yazar diwun

Exit mobile version