içinde

Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi

Elektrokardiyografi (EKG), kalbin elektriksel aktivitesinin (kalbin ritmi, frekansı, kalp atışı) izlendiği bir cihazdır. Kalbin atriyum (kulakçık) ve ventrikülerinin (karıncık) kasılma ve gevşeme evrelerini kalbin uyarılması sonucunda milimetrik kağıda yazdırmaya dayanan muayene yöntemidir.

EKG NE İÇİN KULLANILIR?

Kalp krizi tanısı koymak, kalbin iletim ve ritim
bozukluklarını belirlemek, kalp pilinin işlevlerini değerlendirmek, bazı kalp
ilaçlarının etkisini gözlemlemek (örneğin serum potasyum eksikliği ve fazlalığı
veya minerallerin dengesizliği gözlenebilir.), kalp dışı hastalıkların kalbe
etkilerini görmek için kullanılabilir.

EKG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Basit olarak iki adet sol el bileğine, bir adet sağ el
bileğine ve bir adet sağ ayak bileğine elektrot yapıştırılarak kalp atışları
izlenebilir. Vücuttan alınan EKG işareti milivoltlar mertebesinde olduğudan bu
işaret kuvvetlendirilmeden de görülebilir. Ancak EMG, EEG, gibi vücut
yüzeyinden alınan diğer işaretler mikrovoltlar mertebesinde olduğundan bu vücut
sinyallerini görüp yorumlayabilmek için bir kuvvetlendirici devresi ile
kuvvetlendirmek gerekir.

Hastanelerde daha ayrıntılı sonuç almak için iki el bileğine
birer adet, iki ayak bileğine birer adet ve göğüste bulunan özel noktaya
yerleştirilen elektrotlar ile EKG ölçümü yapılır. Hasta sırt üstü kımıldamadan
yatırıldıktan birkaç saniye sonra EKG ölçümü gerçekleştirilir.

EKG KAYIT ŞEKİLLERİ

Bir ekstremitenin diğerine göre potansiyel farkını veya iki
ekstremite arasındaki potansiyel farkı ölçer. 3 farklı kombinasyonu vardır.

DI: Sağ kol – Sol kol (LEAD I)

DII: Sağ kol – Sol bacak (LEAD II)

DIII: Sol kol – Sol bacak (LEAD III)

Bu ölçümlerde resimde görüldüğü gibi
kalp orta noktada bulunur. Sağ bacağa tüm ölçümlerde referans (toprak)
elektrodu bağlanır.

Einthoven yasasına göre kalp, iki kol
ve bir bacağın köşelerini oluşturduğu eşkenar üçgenin merkezinde bulunmaktadır.
Bipolar derivasyon kayıtlarından elde edilen ölçümler arasındaki ilişkiler şu
şekildedir:

DI+DIII=DII

DI+DII+DIII=0

Bu durumlar Einthoven Kanunları
olarak isimlendirilir.

Unipolar Derivasyonlar

Elektrotlardan bir tanesi voltaj ölçümü yapılacağı yere
(araştırıcı elektrot), diğer elektrotlar ise birleştirilip direnç devreleri
üzerinden geçirilerek tek bir referans elektodu olarak görev yapar. Referans
elektrodunun direnç sistemi üzerinden geçirilmesinin sebebi potansiyeli
artırmaktır. Bu derivasyonlar kelimelerin baş harfleri kullanılarak
isimlendirilir. “a” harfi İngilizce agumented kelimesinden gelmektedir.

aVR – Sağ kol

aVL- Sol kol

aVF – Sol bacak

KALBİN KONUMUNUN BELİRLENMESİ

Yukarıda
eksenleri belirtilmiş koordinat sisteminde Lead I ve Lead III genlikleri
eksenlerde yerine konulur ve Lead II eksenini kestiği nokta ile birleştirilir.
Bu nokta orijinden geçen eksenle kesilir ve çemberde denk gelen nokta kalbin
konumunu verir. Kalbin konumu sağlıklı bir bireyde 59 derecedir. -30 ve 110
dereceler arası normal kabul edilir.

KAYNAKLAR

Kardiyovasküler Akademi Derneği – kvakademi.org

Ç.Ü. Biyomedikal Mühendisliği Deney Föyü

Ne düşünüyorsun?

Yazar

CPU Nedir?

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi